Bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chứng khoán
08:22 PM 09/01/2023

Bà Vũ Thị Chân Phương là cán bộ được đào tạo chính quy về kinh tế, chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế, Lý luận chính trị cao cấp. Bà Phương đã tham gia và gắn bó với thị trường chứng khoán ngay từ thời gian đầu đến nay.

Nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nghiên cứu, rà soát và thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và triển khai quy trình bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính. Sáng nay, ngày 9/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương.

Bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh 1.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng đồng chí Vũ Thị Chân Phương được Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính tín nhiệm bổ nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.

Bà Vũ Thị Chân Phương sinh năm 1971 tại Nam Định, là cán bộ được đào tạo chính quy về kinh tế, chuyên môn Thạc sỹ Kinh té, Lý luận chính trị cao cấp. Bà Phương đã tham gia và gắn bó với thị trường chứng khoán ngay từ thời gian đầu đến nay và cũng đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Ủy ban Chứng khoán, từ công tác chuyên môn đến công tác quản lý, lãnh đạo.

Tháng 9/1998, bà tiếp nhận về công tác tại Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tháng 7/2001, bà giữ chức Phó Trưởng phòng Thanh tra các Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán – Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tháng 4/2007, bà trở thành Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (12/2010). Đến tháng 7/2016, bà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

"Rất mong đồng chí Vũ Thị Chân Phương cùng Ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán tiếp tục đoàn kết để tạo nên sức mạnh, phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, vượt qua khó khăn để xây dựng thị trường chứng khoán ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Thời gian tới, thách thức vẫn còn, do đó cần đặt quyết tâm cao để vượt qua, nhưng tôi tin tưởng vào sự đoàn kết, hiệp lực, cộng sự, sáng tạo của các đồng chí, từ đó khơi dậy tiềm năng và dư địa phát triển còn rất lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam" – Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, bà Vũ Thị Chân Phương  thể hiện sự phấn đấu của bản thân qua 24 năm công tác tại ngành Chứng khoán và sự đoàn kết, đồng tình, ủng hộ của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

"Trên cương vị mới, với vai trò là người đứng đầu tôi xin trân trọng học tập và kế thừa truyền thống, thành quả đạt được, đem hết tâm sức, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, tập trung dân chủ trong đơn vị; thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; công tâm, minh bạch trong hoạt động công vụ; tiếp tục cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; từ đó góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển đúng định hướng, ngày càng minh ổn định, an toàn, minh bạch và bền vững".

Nhật Hà
Ý kiến của bạn