Bộ NN&PTNT: xem xét không giao chủ đầu tư nếu không hoàn thành kế hoạch đề ra

Đầu tư và Tiếp thị
05:44 PM 10/08/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) công bố 11 chủ đầu tư thực hiện tốt, 09 chủ đầu tư yếu kém trong 6 tháng đầu năm. Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020 Bộ sẽ xem xét không giao chủ đầu tư trong trung hạn 2021-2025.

Theo báo cáo các chủ đầu tư (CĐT) và chủ dự án (CPO) trên phần mềm MIC của Bộ NN&PTNT, số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước, báo cáo của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Văn bản số 1018 /XD-KH ngày 22/7/2020 và Vụ Kế hoạch, giải ngân 6 tháng đầu năm vốn kế hoạch năm 2020 các dự án của Bộ là 4.500 tỷ đồng, đạt 32,2% vốn kế hoạch năm đã giao cho các dự án.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Căn cứ tình hình thực hiện và kết quả giải ngân của 136 chủ đầu tư, Bộ NN&PTNT công bố danh sách các chủ đầu tư thực hiện tốt và yếu kém 6 tháng đầu năm. Cụ thể:

11 chủ đầu tư thực hiện tốt

Dự án vốn TPCP: Ban QLĐT và XDTL 7 (hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, hồ Sông Lũy), Ban QLĐT và XDTL 10 (HTTL Cái Lớn – Cái Bé), Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Bình Định (hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng hồ Đồng Mít), Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn (hợp phần đền bù GPMB hồ Bản Lải), Sở NN và PTNT Phú Thọ (hồ Ngòi Giành), UBND TP. Bắc Kạn (hợp phần đền bù GPMB hồ Nậm Cắt). 

Dự án vốn Ngân sách tập trung: Sở NN và PTNT Sóc Trăng (Nâng cấp, mở rộng cảng cá Trần Đề), Trường Cán bộ QL NN và PTNT 1 (Đầu tư xây dựng Trường Cán bộ QL NN&PTNT 1), Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT Tuyên Quang (Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng chè an toàn, chất lượng cao), Viện nghiên cứu Ngô (Sản xuất giống ngô lai 2016-2020), Trường Đại học Lâm nghiệp (Đầu tư xây dựng nhà điều hành). 

Bộ NN&PTNT đã tuyên dương cá nhân giám đốc, tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị của 11 chủ đầu tư thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm đã khắc phục mọi khó khăn, xử lý tốt các vướng mắc, quyết liệt triển khai hợp phần dự án, dự án được giao, kết quả vượt kế hoạch, dẫn đầu trong số các đơn vị xuất sắc của Bộ. Trong số đó, Bộ sẽ xem xét khen thưởng 6 đơn vị (vốn TPCP) trong Tổng kết phong trào thi đua "Xây dựng công trình thuỷ lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công".

09 chủ đầu tư yếu kém: 

Dự án vốn TPCP: Là đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 15%, tiến độ chậm, không đạt giải ngân như đã cam kết. Gồm: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT tỉnh Đắk Lắk (hợp phần đền bù GPMB hồ Krông Pách), Sở NN&PTNT Nghệ An (hợp phần đền bù GPMB hồ Bản Mồng) 

Dự án vốn Ngân sách tập trung: Là đơn vị chưa giải ngân hoặc có vốn lớn nhưng giải ngân dưới 15%. Gồm: Viện nghiên cứu Hải sản (Tăng cường năng lực, trang thiết bị nghiên cứu công nghệ sinh học), Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ), Sở NN và PTNT Bạc Liêu (Nâng cấp cảng cá Gành Hào), Cục Kiểm ngư (Trạm Kiểm ngư Phú Quốc), Cục Quản lý chất lượng NLS và TS (Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng). 

Dự án vốn ODA: Là đơn vị giải ngân thấp (dưới 15%), không đạt cam kết giải ngân. Gồm: Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp (CPO Nông nghiệp) và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp (CPO Lâm nghiệp).

Bộ phê bình cá nhân người đứng đầu và tập thể lãnh đạo 09 đơn vị do triển khai dự án, hợp phần dự án trong 6 tháng đầu năm chậm, kết quả giải ngân rất thấp (dưới 15%) mặc dù đã được các Cục, Vụ và Bộ tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.

Đối với 3 chủ đầu tư yếu kém là đơn vị thuộc UBND tỉnh (Nghệ An, Đắk Lắk, Bạc Liêu), Bộ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh rà soát năng lực và việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị này, xử lý nghiêm thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đơn vị nếu tiếp tục chậm trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hợp phần dự án được giao như kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ), đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ đôn đốc các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đảm bảo kế hoạch và tiến độ.

Giao Cục Quản lý xây dựng công trình và Vụ Kế hoạch tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và phân loại từng chủ đầu tư dự án, báo cáo Bộ trước 20/10/2020. Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020 Bộ sẽ xem xét không giao chủ đầu tư trong trung hạn 2021-2025.

Tâm Tâm
Ý kiến của bạn
Bình luận