Bộ TN&MT họp trực tuyến về rà soát, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

Sự kiện
01:00 PM 07/08/2020

Ngày 6/8, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã có cuộc họp trực tuyến với các đơn vị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Bộ TN&MT họp trực tuyến về rà soát, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp trực tuyến có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính; các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ; Quỹ Bảo vệ môi trường; Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Văn phòng Bộ.

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, nhiệm vụ đã được giao về các Bộ thực hiện nhằm cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 05 năm (2020-2025) với mục tiêu: Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết này, Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ. Các nhiệm vụ triển khai tập trung vào: Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào phần mềm theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bộ TN&MT họp trực tuyến về rà soát, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa điều hành cuộc họp trực tuyến. Ảnh: Phạm Oanh

Ngoài ra, theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ cũng đã thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết.

Đến nay, đang tổng hợp, rà soát lập 05 Danh mục liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ gồm: Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến hoạt động kinh doanh; Danh mục TTHC ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động kinh doanh; Danh mục các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh; Danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh tới vai trò và yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa quy định TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Vụ Pháp chế và các đơn vị chuyên môn của Bộ trong thời gian qua, đã tích cực đề xuất và thực hiện cải cách, đơn giản hóa nhiều TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục khẩn trương rà soát, hoàn thiện 05 Danh mục liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Bộ TN&MT họp trực tuyến về rà soát, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP - Ảnh 3.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Vụ Pháp chế liên hệ với Văn phòng chính phủ để sớm có hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị trong Bộ; đồng thời, chủ động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm với một số Bộ, ngành liên quan tới cắt giảm các TTHC liên quan đến đầu tư kinh doanh.

Về tiến độ, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thiện việc thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt.

         

Quỳnh Vi
Ý kiến của bạn