Bộ Xây dựng công nhận 4 tổ chức và 88 cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

Chính sách
09:15 AM 26/09/2023

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành Quyết định công nhận cá nhân và tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

4 tổ chức được Bộ Xây dựng công nhận giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, gồm: Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng.

Bộ Xây dựng công nhận 4 tổ chức và 88 cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, Viện Khoa học công nghệ xây dựng chịu trách nhiệm giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật về lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng; quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; giám định chất lượng công trình xây dựng, nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình; chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

Viện Kinh tế xây dựng giám định chi phí xây dựng công trình.

Viện Vật liệu xây dựng giám định sự tuân thủ pháp luật về lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng; quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì xây dựng; chất lượng thiết kế xây dựng; chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.

Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng giám định sự tuân thủ các quy định pháp luật về khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng; quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; chất lượng thiết kế xây dựng; chất lượng công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng; nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng; chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng công nhận 88 cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc. Đây là các cá nhân đã có kinh nghiệm hoạt động chuyên môn nhiều năm, đang làm việc tại các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Bộ Xây dựng.

Giám định tư pháp xây dựng là hoạt động giám định về sự tuân thủ các quy định của pháp luật quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản, chất lượng xây dựng, chi phí xây dựng công trình.

Đây là việc cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để đánh giá, kết luận về chuyên môn đối với những vấn đề được trưng cầu, yêu cầu giám định trong hoạt động đầu tư xây dựng theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật.

Nam Dương (T/h)
Ý kiến của bạn
Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý, quy hoạch đồng bộ xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, giá bán điện khí LNG... là những thách thức cần vượt qua.