BQL Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên: Chúc mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9

Địa phương
02:50 PM 22/08/2022

Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng Thành phố Thái Nguyên - Chúc mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Thái Nguyên Chúc mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

 

Việt Dũng
Ý kiến của bạn