BQLVQG Chư Mom Ray: Hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Địa phương
12:13 PM 22/12/2021

Nhằm kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 làm cơ sở xây dựng những giải pháp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, công tác cho năm 2022, Ban quản lý Vườn quốc gia (BQLVQG) Chư Mom Ray (Kon Tum) vừa có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2021, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thực thi pháp luật trên diện tích 56.249 ha, thuộc địa bàn 08 xã, 01 thị trấn thuộc 02 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi, trong năm qua, BQL VQG Chư Mom Ray đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BVR, PCCCR, kiểm tra ngăn chặn vi phạm; nghiên cứu khoa học; cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trên diện tích được giao là 56.249,2 ha.

BQLVQG Chư Mom Ray: Hoàn thành nhiệm vụ, công tác năm 2021, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc BQL VQG Chư Mom Ray

Thực hiện nhiệm vụ, công tác của đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực

Trong năm 2021 đơn vị đã triển khai ký 183 bản cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với 183 hộ có nương rẫy giáp ranh với VQG, qua công tác ký cam kết đã nâng cao trách nhiệm của các hộ dân có nương rẫy giáp ranh với VQG trong các hoạt động bảo vệ rừng, hạn chế vi phạm.

Tổ chức 2.857 cuộc kiểm tra, tuần tra trong rừng với 10.590 lượt người tham gia, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng đã thu gỡ 5.192 dây bẫy các loại, kịp thời kiểm soát, trục xuất người vào rừng trái phép, vào rừng không có lý do chính đáng.

Kịp thời xây dựng, ban hành các phương án, chương trình, kế hoạch để làm cơ sở cho sự chỉ đạo, điều hành của đơn vị, đồng thời là cơ sở để các phòng, trạm triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chăm sóc năm thứ hai 50 ha; chăm sóc năm thứ ba 7,3 ha; chăm sóc năm thứ tư 3,4 ha. Các hạng mục lâm sinh đều thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả.

Tiếp nhận cứu hộ 104 cá thể động vật hoang dã do các cơ quan chức năng xử lý chuyển giao và người dân tự nguyện giao nộp; lưu giữ, chăm sóc, bảo tồn 137 loài lan rừng (2.415 giò); gieo ươm 4.300 cây bản địa để phục vụ cho công tác trồng bảo tồn nguồn gen thực vật quý hiếm; phối hợp với các cộng đồng các thôn, xã vùng đệm trồng 2.900 cây phân tán nhân ngày Tết trồng cây và ngày môi trường thế giới 05/6/2021.

Giao khoán 3.400 ha rừng thuộc vùng DVMTR cho 07 cộng đồng ở các xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Sa Loong, Bờ Y, Đắk Kan bảo vệ, với số tiền 2,07 tỷ đồng. Thông qua công tác khoán đã tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các cộng đồng ổn định đời sống, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng thời gian qua.

Đơn vị luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, các hoạt động chuyên môn được triển khai kịp thời và đạt kế hoạch.

Diện tích rừng được quản lý, bảo vệ tốt, kịp thời phát hiện ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ, biểu hiện vi phạm vào vùng lõi, duy trì và thực hiện tốt các mối quan hệ với chính quyền các cấp, thực hiện tốt công tác QLBVR, PCCCR trên địa bàn được giao; áp dụng khoa học công nghệ (công nghệ GIS, WebGis, SMART) vào hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng.

Năm 2021 diện tích rừng được quản lý bảo vệ tốt, không để xảy ra vi phạm, không để xảy ra cháy rừng. 100% viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đơn vị không để xảy ra đơn thư khiếu kiện, không xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác triển khai nhiệm vụ của BQL vẫn còn tồn tại một số hạn chế đang từng bước được khắc phục, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy sự chỉ đạo chuyên môn của các Sở ngành, sự phối hợp của UBND các xã, các đồn biên phòng, các đơn vị chức năng trên địa bàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ QLBVR, PCCCR, xử lý vi phạm.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đơn vị đã xây dựng; kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề vướng mắc phát sinh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả cao nhất các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh của Huyện ủy, UBND huyện và các phương án, kế hoạch của đơn vị.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền trong cộng đồng để thu hút sự tham gia của người dân vào các hoạt động tuần tra rừng, cung cấp thông tin, tố giác vi phạm để kịp thời xử lý vi phạm.

Tiếp tục áp dụng công nghệ GIS, WebGis, SMART trong các hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Tiếp tục giao khoán cho các cộng đồng tham gia bảo vệ rừng để nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ rừng, đồng thời tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho cộng đồng.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 đúng lộ trình, đảm bảo cao nhất hiệu quả của Phương án. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm kiếm thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động du lịch để tạo nguồn tái đầu tư vào hoạt động bảo vệ rừng, cũng như thu hút người dân vào hoạt động phát triển du lịch.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế chịu trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, trạm, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất cấp thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024 Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024

VEPR đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024. Với kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP ở mức 5,85%, lạm phát ở mức 4,5%. Ở kịch bản điều chỉnh chính sách, tăng trưởng GDP ở mức 6,01% với điều kiện có điều chỉnh chính sách giảm chênh lệch lãi suất đồng VND trong nước và các ngoại tệ mạnh trên thị trường quốc tế.