Bức tranh kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2022

Sự kiện
02:23 PM 09/03/2022

Kinh tế Việt Nam 2 tháng đầu năm 2022 tiếp tục cho thấy sự phục hồi với đà tăng của sản xuất công nghiệp, hoạt động đầu tư, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh nghiệp…

[Infographics] Bức tranh kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

[Infographics] Bức tranh kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

 

Nhung Thương
Ý kiến của bạn
Bình luận