Cà Mau: Lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Địa phương
11:58 AM 12/06/2023

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt.

Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư tại tỉnh Cà Mau có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, sản xuất - kinh doanh và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh, triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

Các Công ty chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra để xuất khẩu mặt hàng tôm. Ảnh: Trọng Nghĩa

Các công ty chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra để xuất khẩu mặt hàng tôm. Ảnh: Trọng Nghĩa

Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương. Nghiên cứu, tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền của các sở, ngành, địa phương. Nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Chủ động tiếp cận, trao đổi, làm việc với các nhà đầu tư lớn có tiềm năng nhằm vận động, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh trên địa bàn tỉnh. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau quy định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, chế độ báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác). 

Đồng thời, Quy chế trên áp dụng đối với Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác, Nhóm giúp việc Tổ công tác (Nhóm giúp việc) và các sở, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận các kiến nghị của các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư về các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

Riêng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó Tổ công tác chủ trì tham mưu, theo dõi kế hoạch hoạt động của Tổ công tác, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Tổ công tác… 

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, đề xuất các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế; chủ trì, tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư, song song với việc tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về phần việc được phân công và có thể trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Văn Dương - Hồng Ân

Ý kiến của bạn
Nguồn vốn xanh đầy tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn được khơi thông Nguồn vốn xanh đầy tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn được khơi thông

Ông Lê Trọng Minh cho rằng, với tổng số chưa đầy 600 ngàn tỷ đồng tín dụng xanh được các ngân hàng cung cấp đến nay, có thể thấy nguồn vốn xanh đầy tiềm năng này vẫn chưa hoàn toàn được khơi thông.