Cà Mau: Tập huấn kỹ năng phổ biến pháp luật cho cán bộ dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL năm 2023

Địa phương
03:24 PM 12/05/2023

Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL năm 2023.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc cho biết, Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức pháp luật cho công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức Đảng, đoàn thể, Trưởng ấp, Phó trưởng ấp; người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo; tuyên truyền viên pháp luật; hoà giải viên ở cơ sở; phóng viên báo đài; người được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL năm 2023, đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên thông tin về 6 chuyên đề: Phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền thù địch của các thế lực phản động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Thực hiện chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp của đồng bào vùng dân tộc thiểu số; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động truyền thông cơ sở. 

Thông qua Hội nghị, giúp nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật nhằm thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người dân vùng dân tộc thiểu số thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách dân tộc của Nhà nước. Đặc biệt, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ông Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Ông Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải nhấn mạnh, Hội nghị nhằm cụ thể hóa thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nghiên cứu, nắm vững nhiều nội dung mới trong lĩnh vực pháp luật. Đồng thời, phổ biến, giáo dục pháp luật cần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với người dân ở vùng dân tộc thiểu số. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc lưu ý, cần đa dạng về hình thức, phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng, miền. 

Đặc biệt, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng Đảng, Nhà nước ta hiện nay; là khâu then chốt, quan trọng để chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.