Cà Mau: Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”

Địa phương
04:28 PM 27/03/2024

Ngày 26/3, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND tỉnh Cà Mau chủ trì điểm cầu Hội nghị trực tuyến của Bộ Quốc phòng Tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023".

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được triển khai theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả, chất lượng. Cơ quan chủ trì và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Luật. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì điểm cầu tại Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì điểm cầu tại Cà Mau.

Quá trình triển khai luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến Luật với triển khai thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch PBGDPL của các cấp, các ngành; tập trung đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, cơ sở vật chất và tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về ý thức trách nhiệm trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với chủ quyền biển, đảo.

Theo đó, đã tổ chức tiếp nhận hơn 550 tài liệu từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; cấp phát trên 2.500 đầu sách, 3.500 đĩa hình tuyên truyền về pháp luật và chủ quyền biển, đảo; phát 50.000 tờ rơi, tờ gấp... Cử báo cáo viên tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh hằng năm tổ chức từ 2 đến 3 hội nghị trực tuyến triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các đơn vị, UBND các huyện ven biển hằng năm tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện các chương trình như chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" theo Chương trình phối hợp của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Chương trình phát triển y tế biển, đảo tỉnh Cà Mau đến năm 2030; Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới các năm từ 2019 - 2023.

Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức 7 cuộc tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, biên giới và hải đảo cho cán bộ, nhân dân KVBG biển các xã, thị trấn biên giới của tỉnh; BĐBP tỉnh cấp gần 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; các đơn vị và 6 huyện ven biển tổ chức tuyên truyền được 620 buổi, thu hút 145.680 lượt người nghe; phối hợp với sở TT&TT, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi tuyên truyền biển, đảo; thi tìm hiểu về biên giới; về Luật Cảnh sát biển năm 2018 được 6 cuộc/1.620 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia và gần 2.500 bài dự thi. Sở Thông tin và truyền thông triển khai tuyên truyền Chương trình phối hợp công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" theo Chương trình của Tỉnh ủy Cà Mau.

Văn Dương - Hoàng Tá
Ý kiến của bạn