Cả nước phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% xã đạt chuẩn NTM

Tiếp thị
03:39 PM 06/08/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị đưa ra mục tiêu, đến năm 2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg năm 2022, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM; Ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 17-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu đó, Chương trình thực hiện gồm 11 nội dung, 54 chỉ tiêu cụ thể; 6 chương trình chuyên đề, gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

Cả nước phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% xã đạt chuẩn NTM  - Ảnh 1.

Một góc nông nghiệp sử dụng công nghệ cao (ảnh internet)

Đồng chí Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Đến thời điểm này các văn bản liên quan chương trình đã được hoàn thiện, đủ điều kiện để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Ngoài nguồn vốn Trung ương, các địa phương cần lồng ghép với nguồn vốn địa phương và kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa. Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư; thực hiện xây dựng Nông thôn mới phải kết hợp chặt chẽ đồng bộ giữa kinh tế, văn hoá và xã hội trên địa bàn nông thôn; cần thay đổi cách tiếp cận chương trình với tư duy mới không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng ...

Trong giai đoạn mới cần tổ chức lại sản xuất là yếu tố quyết định tăng thu nhập cho người dân nông thôn theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất chế biến; Du lịch nông thôn không chỉ tăng thu nhập mà còn kích hoạt sự thay đổi nếp sống nông thôn theo hướng văn minh. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết thêm, thời gian tới Bộ sẽ xây dựng đội ngũ khuyến nông cộng đồng với nhiều mục tiêu trong đó có mục tiêu phát triển NTM, vì vậy các địa phương cần phối hợp với đội ngũ này để phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn.

"Chương trình xây dựng NTM trải ra ở diện rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương vì vậy cần phải kiểm soát tốt các vấn đề tiêu cực, đặc biệt không để phát sinh nợ công như thời gian vừa qua", Bộ trưởng nói thêm. 

Hạ Duyên
Từ khóa: nông thôn mới
Ý kiến của bạn
Bình luận
Quảng Ninh: Phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu về cải thiện môi trường đầu tư Quảng Ninh: Phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu về cải thiện môi trường đầu tư

Năm 2022 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh đang đứng trước những cơ hội phát triển mới để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh; tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển KT-XH của phía Bắc.