Các đối tượng được điều chỉnh cách tính lương hưu, trợ cấp cụ thể ra sao từ 1/1/2022?

Đầu tư và Tiếp thị
02:53 PM 14/12/2021

Từ ngày 1/1/2002, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), và trợ cấp hằng tháng của từng đối tượng được điều chỉnh ra sao?

Từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 7,4%. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có dự thảo Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH.

Dự thảo nêu rõ, cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 1/2022 so với tháng 12/2021 như sau:

Từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1/2022 = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074.

Từ ngày 1/1/2002, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này, được điều chỉnh cụ thể như sau:

a) Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh bảo = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh 200.000 đồng/tháng.

b) Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2.500.000 đồng/tháng.

Các đối tượng được điều chỉnh được nêu tại Điều 1 Nghị định 108/2021/NĐ-CP gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng như:

Cán bộ xã, phường, thị trấn. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người có từ đủ 15 - dưới 20 năm công tác thực tế đã hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Quân nhân; công an tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương như quân nhân, công an đang hưởng trợ cấp hằng tháng do tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

BHXH Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP và hướng dẫn trên; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm triển khai việc điều chỉnh trợ cấp BHXH, và trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng thuộc diện quản lý.


Hồng Nhuận
Ý kiến của bạn
Bình luận
Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và các nước Âu -  Mỹ tăng trưởng ấn tượng Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và các nước Âu - Mỹ tăng trưởng ấn tượng

Trong năm 2022, thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thị trường châu Âu - châu Mỹ về cơ bản vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao, đóng góp quan trọng vào thặng dư thương mại của Việt Nam, trong đó một số mặt hàng xuất khẩu ghi nhận sự tăng trưởng hai con số.