Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 11 đơn vị

Tài chính - Đầu tư
09:21 AM 09/09/2023

Theo Bộ Tài chính, trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, 8 tháng qua, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 11 đơn vị, thu hơn 225 tỷ đồng.

Theo Báo cáo công tác tháng 8/2023 của Bộ Tài chính, trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, công tác xây dựng cơ chế, chính sách được chú trọng. Bộ tiếp tục tổng hợp tình hình phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp năm 2022 theo Quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ đang triển khai xây dựng: Luật thay thế Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC; Nghị định về cơ chế quản lý đối với tài sản là quyền lợi tham gia tiếp nhận từ Nhà thầu nước ngoài tại Dự án dầu khí Lô 07/03 và Lô 135 và 136/03; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 11 đơn vị  - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Internet

Về công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, đã có 46 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Lũy kế đến ngày 25/8/2023, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 11 đơn vị với giá trị là 62,3 tỷ đồng thu về 225,3 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý tài sản công, Bộ Tài chính đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện thủ tục, trình Chính phủ ký ban hành: Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý; Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (thay thế Nghị định số 129/2017/NĐ-CP); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023.

Thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định.

Nhật Hà
Ý kiến của bạn
Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý, quy hoạch đồng bộ xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, giá bán điện khí LNG... là những thách thức cần vượt qua.