Cách tính tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 thay đổi như thế nào?

Tiêu điểm
06:00 PM 27/11/2020

Căn cứ theo Nghị định 135/2020 NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần từ ngày 01/01/2020.

Cụ thể, năm đầu tiên, tuổi hưu đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng, lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng. Tiếp đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Cách tính tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 thay đổi thế nào? - Ảnh 1.

Cách tính tuổi nghỉ hưu từ ngày 01.01.2020. Ảnh:VNN

Nghị định 135/2020 còn quy định rõ về các trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cụ thể:

- Trường hợp người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục), trong đó bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Trương Hưng
Ý kiến của bạn
Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023

Ngày 01/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, đồng chí Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Tiến sĩ Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Horasis chủ trì họp báo thông tin về sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023.