Cần Thơ: Kinh tế - xã hội quận Ô Môn tháng 6 tăng trưởng khá

Địa phương
10:24 AM 24/06/2023

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của quận Ô Môn tháng 6/2023 thực hiện được 7.526 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 14,24%. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện đạt 2.413 tỷ đồng, tăng 14,41%…

Theo đó, các ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa các loại hình và mở rộng khai thác các địa điểm kinh doanh tiềm năng. Tổng số cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn quận là 10.134 cơ sở, với khoảng 18.971 lao động, so với cùng kỳ tăng 838 cơ sở và tăng 659 lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn quận đã thực hiện được 7.526 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 14,24%.

Tình hình kinh tế - xã hội quận Ô Môn tháng 6 tăng trưởng khá

Tình hình kinh tế - xã hội quận Ô Môn tháng 6 tăng trưởng khá

Trong tháng 6, quận Ô Môn tổ chức được 1 phiên chợ do Công ty TNHH Hội chợ Triển lãm Quảng cáo Miền Tây thực hiện. Tuyên truyền thực hiện mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Ô Môn (lũy kế đến nay đã vận động được 120 tiểu thương đăng ký; hoàn thành 104/120 điểm nhận dạng thanh toán không dùng tiền mặt (mã QR code) cho các tiểu thương tại chợ Ô Môn, tiến tới mở rộng trên toàn địa bàn quận với 191 điểm. 

Trong tháng, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện đạt 2.413 tỷ đồng, tăng 14,41%. Nâng tổng giá trị thực hiện đến nay được 13.891 tỷ đồng, tăng 12,39% so với cùng kỳ.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" đến nay, quận có 2 sản phẩm: Giá sạch Hồng Nhung và Nước mắm Tư Hon đã được UBND thành phố công nhận OCOP 04 sao; triển khai hướng dẫn hồ sơ thủ tục đối với 2 sản phẩm của 2 chủ thể: Công ty TNHH MTV xây xát Tân Thành "Gạo Tân Thành" và HTX Nông nghiệp Thới Trinh, phường Thới An "Nhãn Ido" và hoàn thiện hồ sơ của 12 sản phẩm đã đánh giá năm 2022, thông qua Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp quận.

Nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, diện tích lúa đã xuống giống được 9.534 ha, sản lượng 59.942 tấn. Diện tích vườn hiện có là 3.718 ha, trong đó vườn mang lại hiệu quả là 3.227 ha (đang cho trái 2.714 ha; mới cải tạo 513 ha). Diện tích màu gieo trồng trong tháng được 136,7 ha các loại, gồm: Đậu, bầu bí, dưa hấu và rau ăn lá các loại. 

Lũy kế đến nay được 705ha, thu hoạch được 427,4 ha. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản thực hiện 130,6 ha, thu hoạch 41,3 ha, ước tổng sản lượng 8.250 tấn, chủ yếu các loại cá thâm canh. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm hiện nay là 236.800 con (trong đó trâu, bò 365 con, dê 548 con, heo 5.647 con; gia cầm là 230.240 con).

Đầu tư xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch vốn năm 2023, đã bố trí cho 60 công trình, với tổng số vốn là 173,632 tỷ đồng, đến ngày 12/6/2023 đã giải ngân được 82,188 tỷ đồng, đạt 47,33% kế hoạch. Trong tháng, cấp mới 18 lượt hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể với tổng số vốn 5,25 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận là 6.127 hộ, với tổng số vốn 1.227 tỷ đồng. Tổng số thu thuế 6 tháng đầu năm được 62.887 triệu đồng, đạt 49,52%.

Đầu tư xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch vốn năm 2023, đã bố trí cho 60 công trình, với tổng số vốn là 173,632 tỷ đồng, đến ngày 12/6/2023 đã giải ngân được 82,188 tỷ đồng, đạt 47,33% kế hoạch.

Đầu tư xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch vốn năm 2023, đã bố trí cho 60 công trình, với tổng số vốn là 173,632 tỷ đồng, đến ngày 12/6/2023 đã giải ngân được 82,188 tỷ đồng, đạt 47,33% kế hoạch.

Y tế, giáo dục, văn hoá - thể dục thể thao được quan thực hiến tốt. Trong tháng, đã giải quyết việc làm cho 413 lao động (trong đó: trong nước 405 lao động, nước ngoài 8 lao động. Các chế độ chính sách cho gia đình chính sách, người có công với nước, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, cụ thể: trợ cấp thường xuyên cho 6.683 đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội với số tiền 4,396 tỷ đồng, cấp 6.570 thẻ BHYT đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội với số tiền 440 triệu đồng, cấp 6.019 thẻ BHYT cho hộ nghèo và cận nghèo với số tiền 403 triệu đồng, mái táng phí đối tượng bảo trợ xã hội từ trần 33 người với số tiền 256 triệu đồng. 

Công tác vận động xã hội hóa hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, cận nghèo và công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm thực hiện tốt. Hoàn thành và bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng là thân nhân liệt sĩ, với số tiền là 210 triệu đồng.

Công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì và vận hành ổn định kỹ thuật cổng thông tin điện tử quận, hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ công việc, hệ thống camera tại bộ phận một cửa... Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức… 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận ổn định; các lực lượng quân sự phối hợp tốt với lực lượng công an tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý, quy hoạch đồng bộ xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, giá bán điện khí LNG... là những thách thức cần vượt qua.