Cần Thơ: Lễ ký kết trang bị sách lý luận chính trị góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng

Địa phương
10:41 AM 05/03/2022

Ngày 5/3, tại TP Cần Thơ, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức Lễ ký kết trang bị sách lý luận chính trị góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng.

Lễ ký kết nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh buổi lễ ký kết trang bị sách lý luận chính trị góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng giữa Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ và Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Quang cảnh buổi lễ ký kết trang bị sách lý luận chính trị góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng giữa Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ và Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Bên cạnh đó, sự kiện còn nhằm cung cấp luận cứ khoa học và các tư liệu, sách, bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ và Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận trao biên bản ký kết giữa 2 đơn vị.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ và Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận trao biên bản ký kết giữa 2 đơn vị.

Lễ ký kết thực hiện theo phương châm: linh hoạt, chủ động trong việc đa dạng hóa các hình thức xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhằm trang bị sách đến cán bộ, đảng viên, nhân dân kịp thời, hiệu quả, nhanh chóng; đưa những kiến thức mới, tư liệu mới đến các đối tượng bạn đọc góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Ông Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận tặng quà lưu niệm cho Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ.

Ông Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận tặng quà lưu niệm cho Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ.

Bà Phạm Vũ Phương Linh, Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ tặng quà cho Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Bà Phạm Vũ Phương Linh, Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ tặng quà cho Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ ký kết với Ban Chỉ đạo 35 Huyện uỷ Vĩnh Thuận với những nội dung như: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ Kịp thời giới thiệu các sách, tư liệu, tài liệu liên quan đến chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII. Sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tài liệu giáo dục lý luận chính trị theo nội dung của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các loại sổ tay, sách hướng dẫn liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Nhân dịp 8/3 Quốc tế Phụ Nữ Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận có phần quà gửi tặng các chị trong Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ.

Nhân dịp 8/3 Quốc tế Phụ Nữ Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận có phần quà gửi tặng các chị trong Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ.

Phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm hưởng ứng Văn hoá đọc của huyện Vĩnh Thuận. Phối hợp xuất bản các sách lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ, lịch sử - kỷ yếu các ban, ngành, lực lượng vũ trang; các sách phù hợp với mảng đề tài của Nhà xuất bản đang thực hiện tại huyện Vĩnh Thuận. 

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ tặng sách cho Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ tặng sách cho Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Sau khi có sách xuất bản, nhà xuất bản sẽ giới thiệu đến Ban Chỉ đạo 35 Huyện uỷ Vĩnh Thuận (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ) và kịp thời cung cấp theo yêu cầu đặt sách để trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với giá ưu đãi. Sau mỗi quý, 6 tháng, năm sẽ tổng kết các đơn hàng với các đơn vị đặt mua sau đó tiến hành thanh toán theo quy định.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ và Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ và Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Về phía Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận, với vai trò giúp việc cho Ban Chỉ đạo 35, Huyện uỷ Vĩnh Thuận, cơ quan Ban Tuyên giáo chủ công thực hiện Liên hệ với Nhà xuất bản để tìm hiểu những tư liệu, tài liệu, sách về các chủ đề nêu trên để trang bị các tủ sách của huyện. Liên hệ, giới thiệu để các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đặt các sách nhằm trang bị vào tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng, học tập nghị quyết của Đảng". Trang bị sách, tài liệu học tập lý luận chính trị để cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu vận dụng trong thực tiễn công tác. 

Bà Phạm Vũ Phương Linh, Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ông Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Bà Phạm Vũ Phương Linh, Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh tại TP Cần Thơ giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ông Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Khi có các công trình xuất bản, làm cầu nối với Nhà xuất bản để bàn cách phối hợp trong công tác xuất bản sách. Hằng năm hai bên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và tiếp tục đề ra các công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.


Tin và ảnh: Văn Dương
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước.