Cần Thơ: Trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Tuyên Quang

Địa phương
04:01 PM 04/08/2023

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị truyền thông Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 tại TP. Cần Thơ, ngày 4/8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh, video clip đặc sắc, nổi bật về Lễ hội Thành Tuyên; một số sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng, trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Bên trong không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của tỉnh Tuyên Quang tại TP Cần Thơ.

Một góc trưng bày, giới thiệu sản phẩm của tỉnh Tuyên Quang tại TP. Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tham quan sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tham quan sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện thưởng thức sản phẩm bánh Khảo, sản phẩm OCOP 4 sao, đặc sản tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thưởng thức sản phẩm bánh Khảo, sản phẩm OCOP 4 sao, đặc sản tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan sản phẩm truyền thống tỉnh Tuyên Quang được trưng bày, giới thiệu tại TP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ tham quan sản phẩm truyền thống tỉnh Tuyên Quang được trưng bày, giới thiệu tại TP. Cần Thơ.

Bà Âu Thị Mai (bìa phải) - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Tuyên Quang.

Bà Âu Thị Mai (bên phải) - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Tuyên Quang.

Khách tham quan sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang trưng bày tại Hội nghị.

Khách tham quan sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang trưng bày tại Hội nghị.

Một số sản phẩm OCOP, sản phẩm và ẩm thực đặc trưng, trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang được trưng bày, giới thiệu tại TP. Cần Thơ.


Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.