Cao Bằng: Bảo Lạc vượt thách thức hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch

Địa phương
04:31 PM 16/01/2024

Năm 2023 là năm nền kinh tế gặp nhiều thách thức trước những tác động từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và hạn chế, thách thức bên trong. Nhưng với sự quyết tâm lãnh đạo toàn diện của các cấp ngành, UBND huyện Bảo Lạc đã tập trung khắc phục những khó khăn, thách thức, với sự quyết tâm nỗ lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Vượt khó đạt kế hoạch

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc cho biết, trong năm 2023, một số kết quả nổi bật của huyện đáng chú ý như diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt cả năm đạt 96,44%, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm bằng 86,06% chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao và huyện phấn đấu. Tổng đàn trâu đạt 95,07%; đàn bò đạt 88,93%; đàn lợn đạt 96,88%; đàn gia cầm đạt 89,4% so với kế hoạch được giao.

C:\Users\Alolaptop\Desktop\bao-lac.jpg

Huyện Bảo Lạc – Cao Bằng đổi mới từng ngày

Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền nhân dân chủ động che chắn chuồng trại cho vật nuôi trong mùa lạnh. Công tác di dời chuồng trại đến thời điểm báo cáo đạt 96,3% chỉ tiêu kế hoạch giao và phấn đấu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiêu độc khử trùng chuồng trại, nơi giết mổ, chợ buôn bán gia cầm, gia súc theo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin.

Về lĩnh vực lâm nghiệp, từ đầu năm 2023, vận động nhân dân trồng cây khi thời tiết thuận lợi hoặc các buổi lễ ra quân do huyện tổ chức. Cụ thể, trồng cây phân tán: Đã cấp 100.000 cây Lát, Quế, Trám đen cho nhân dân 19 xóm thuộc xã Khánh Xuân, Hồng Trị, Bảo Toàn. Trồng rừng theo dự án Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn năm 2021 - 2025, được 412,16 ha (trong đó có 330,03ha rừng sản xuất và 82,13 ha rừng phòng hộ). Thực hiện ngăn chặn được 45 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp.

Về công tác thuỷ lợi, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai tổ chức khắc phục, đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2023 - 2024.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, kết quả thực hiện đến hết 31/12/2023 đạt 18,298/18,2 tỷ đồng, bằng 109,0% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 100,5% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao năm 2023. Các mặt hàng sản phẩm truyền thống tại địa phương chủ yếu là sản phẩm gia công từ kim loại sắt, inox, nhôm kính... và sản phẩm vật liệu xây dựng đá dăm các loại, cát nghiền từ đá vôi.

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cấp điện sinh hoạt từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Phối hợp Ban QLDA đầu tư và xây dựng tỉnh, điện lực Cao Bằng triển khai các dự án cấp điện sinh hoạt trên địa bàn huyện. Phối hợp triển khai các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện Bảo Lạc A, Thủy điện Thượng Hà.

Trong lĩnh vực xây dựng, các công trình đã hoàn thành được đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng thuộc các nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp năm 2023. Tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật được 88 công trình. Trong năm 2023, huyện đã thực hiện dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 với tổng số hộ được phê duyệt theo Đề án được phê duyệt là 1.728 hộ, trong đó: 1.254 hộ xây mới, 304 hộ sửa chữa và 170 hộ sửa chữa 3 tiêu chí cứng.

Ở lĩnh vực thương mại, trong năm 2023, các hoạt động giao thương đạt giá trị về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn huyện đạt khoảng 47,692/44,9 tỷ đồng, tỷ đồng bằng 106,2% kế hoạch...

Ở lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

C:\Users\Alolaptop\Desktop\28a2987b-c38f-41ab-b822-f2bd22031b9a.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc

Tạo tiền đề phát triển cho năm 2024

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Từ những bước chuyển mình trong khó khăn của năm 2023, năm 2024 dự kiến tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân thông qua 12 chỉ tiêu kinh tế và 11 chỉ tiêu về xã hội và môi trường.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, huyện tập trunng nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của UBND các cấp, tích cực, chủ động tham mưu của các ngành. Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. 

Tập trung phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện 3 chương trình trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra (Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực lao động; Chương trình xây dựng và phát triển thị trấn Bảo Lạc thành trung tâm dịch vụ - du lịch của huyện và Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn) và 2 nhiệm vụ đột phá là những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi với nhiều tiện ích Ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi với nhiều tiện ích

Theo kế hoạch vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) vào ngày 28/6.