Cao ốc Madison: Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:22 AM 13/07/2021

Trong danh sách các dự án bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm, Cao ốc Madison số 15 Thi Sách do Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư là cái tên nổi bật.

Thanh tra Chính phủ đã ra công văn số 757/KL-TTCP chỉ đạo xử lý sai phạm ở nhiều doanh nghiệp. Ở mảng khu đô thị, dự án Cao ốc Madison số 15 Thi Sách do Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư là một trong những cái tên gây chú ý.

Về nguồn đất, Thanh tra Chính phủ cho biết ngày 22/3/1994, UBND Thành phố có Quyết định 10477/QĐ-UB xác lập chủ sở hữu nhà nước đối với nhà số 15 Thị Sách, Quận 1. Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố được UBND thành phố tạm giao quản lý cho thuê theo quy hoạch của Thành phố và ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng thuê lại. 

Cao ốc Madison: Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm - Ảnh 1.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an tại Văn bản số 3702/BCA-B11 ngày 24/10/2014, UBND Thành phố có Văn bản số 927/UBND-ĐTMT-M 18 16/12/2014 chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường tại khu đất 15 đường Thi Sách. 

Căn cứ đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 18/TNMT-QLSDĐ-M ngày 01/6/2015, UBND Thành phố có Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 chấp thuận  cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 thuê 2.345,3 m2 đất tại số 15, Thi Sách với mục tiêu sử dụng làm văn phòng làm việc, thời hạn 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm,…

Việc giao đất tại dự án này đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý và Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng đã thỏa thuận chuyển quyền thuê nhà sang Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là không đúng quy định của pháp luật vi phạm Điều lệ 175 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

UBND Thành phố quyết định, công nhận cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất và làm chủ đầu tư dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là phạm vi quy định tại  Điểm d và e, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai 2013 và Khoản 3, Điều 1 Quyết định 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc UBND Thành phố cho phép khấu trừ giá trị tài sản trên đất (nhà thuộc sở hữu nhà nước) vào tiền sử dụng đất thay vì phải bán tài sản trên đất là phạm vi quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định số  09/2007/QĐ-TTg và khoản 4, Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ và Điều 23, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Thanh tra Chính phủ cho biết hiện nay, Cơ quan  Điều tra Bộ công an đã điều tra, truy tố xét xử các vụ án có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm), trong đó có nội dung về các vi phạm tại Dự án này. Do đó, việc xử lý được thực hiện theo bản án của Toà án.

PV
Ý kiến của bạn
Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm bổ sung nguồn lực đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.