Cao su Đà Nẵng (DRC) báo lãi quý 4 giảm 20% so với cùng kỳ, cả năm vẫn vượt 21% kế hoạch

Doanh nghiệp - Doanh nhân
03:02 PM 20/01/2022

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2021 của Cao su Đà Nẵng đạt 364 tỷ đồng.

CTCP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu tăng 20,3% lên mức 1.333 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, trên 25% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ gần như đi ngang, đạt 221 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,8% quý 4 năm ngoái xuống còn 16,6% quý 4 vừa qua.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng gần 9 tỷ đồng, lên 15 tỷ đồng nhờ thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó chi phí tài chính tăng nhẹ lên trên 19 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là chi phí bán hàng tăng mạnh từ 52 tỷ đồng lên hơn 85 tỷ đồng, tương ứng tăng 33 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 3,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 21 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí nhân công và các chi phí khác.

Những yếu tố trên tác động khiến cho dù doanh thu quý 4 tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 20% so với cùng kỳ, còn hơn 87 tỷ đồng.

Cao su Đà Nẵng (DRC) báo lãi quý 4 giảm 20% so với cùng kỳ, cả năm vẫn vượt 21% kế hoạch - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 Cao su Đà Nẵng đạt 4.380 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,1% so với năm trước đó. Tuy vậy do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận trước thuế còn 364 tỷ đồng, hoàn thành và vượt trên 21% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế còn 291 tỷ đồng, tăng 13,5% so với số lãi 256 tỷ đồng đạt được năm 2020. EPS đạt 2.449 đồng.

Cao su Đà Nẵng (DRC) báo lãi quý 4 giảm 20% so với cùng kỳ, cả năm vẫn vượt 21% kế hoạch - Ảnh 2.

Giá trị hàng tồn kho đến 31/12/2021 đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 644 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó đã có 8 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối năm 572 tỷ đồng (tăng 267 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn chỉ gần 2 tỷ đồng.

Nam Hà
Ý kiến của bạn