CEO, DVG, DC4, PVR, DNP, CVN, CTC, VSC, PGT, BVG, TTN, HU1, HID, VMD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Doanh nghiệp - Doanh nhân
07:53 AM 01/03/2022

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO): Bà Phạm Thị Thu Hà, chị bà Phạm Thị Mai Lan – Phó chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 2.697.770 cp (tỷ lệ 1,05%). Giao dịch thực hiện ngày 24/2/2022.

CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG): Ông Nguyễn Bá Khánh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.238.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.411.600 cp (tỷ lệ 8,61%). Giao dịch thực hiện ngày 21/2/2022.

CTCP Xây dựng DIC Holdings (DC4): CTCP Phát triển và kinh doanh nhà đã bán, giảm lượng sở hữu từ 13.434.800 cp (tỷ lệ 25,87%) xuống 10.186.800 cp (tỷ lệ 20,33%). Giao dịch thực hiện từ 21-25/2/2022.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 750.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.185.000 cp (tỷ lệ 6,14%). Giao dịch thực hiện ngày 18/2/2022.

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP): Bà Nguyễn Thị Thắm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 156.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 6.057.334 cp (tỷ lệ 5,09%) xuống 5.901.334 cp (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/2/2022.

CTCP Vinam (CVN): Ông Lê Đức Khanh, nhà đầ tư cá nhân, đã bán 1.499.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.449.900 cp (tỷ lệ 12,37%) xuống 950.000 cp (tỷ lệ 4,8%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/2/2022.

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC): Ông Trần Ngọc Hoàng, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 170.000 cp (tỷ lệ 1,08%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/3 đến 24/3/2022.

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC): CTCP Đại lý vận tải Safi đăng ký bán 800.000 cp trong tổng số 6,4 triệu cp (tỷ lệ 5,8%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/3 đến 1/4/2022.

CTCP PGT Holdings (PGT): CTCP Vietnam Manpower Supply đã mua 269.301 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 462.497 cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/2/2022.

CTCP Group Bắc Việt (BVG): Ông Vũ Hữu Trí, Ủy viên HĐQT, đã bán 210.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 50.000 cp (tỷ lệ 0,51%). Giao dịch thực hiện từ 16/2 đến 23/2/2022.

CTCP Công nghệ và truyền thông Việt Nam (TTN): CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật đăng ký mua 1,7 triệu cp. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/3 đến 7/3/2022.

CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 (HU1): Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và đô thị - Công ty TNHH (HUD) đăng ký bán toàn bộ 5,1 triệu cp (tỷ lệ 51%) đang sở hữu. giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/3 đến 7/4/2022.

CTCP Halcom Việt Nam (HID): Ông Nguyễn Cẩm Lê, con ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 300.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/3 đến 1/4/2022.

CTCP Y Dược Vimedimex (VMD): Bà Đào Thị Bình, vợ ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 320.064 cp (tỷ lệ 2,07%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/3 đến 1/4/2022.

Nam Hà
Ý kiến của bạn