Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Địa phương
11:31 AM 20/05/2024

Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 06/3/1962, quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV… Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa- Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung Ương được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị từ ngày 16/5/2024

Tóm tắt quá trình công tác

- 4/1979 - 6/1979: Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiền Giang, Quân khu 9.

- 7/1979 - 10/1979: Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 441, Quân khu 4

- 11/1979 - 3/1980: Chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3.

- 4/1980 - 7/1982: Học viên Trường Văn hóa Quân đoàn 3

- 8/1982 - 6/1985: Học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy-Kỹ thuật Thông tin

- 7/1985 - 2/1986: Trung úy, Trợ lý Chính trị Tiểu đoàn Huấn luyện, Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin

- 3/1986 - 11/1986: Trung úy, Học viên Trường Đảng Binh chủng Thông tin

- 12/1986 - 9/1987: Trung úy, Thượng úy, Giáo viên Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin

- 10/1987 - 9/1988: Thượng úy, Trợ lý Huấn luyện; Phó Tiểu đoàn trưởng về Chính trị, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7

- 10/1988 - 8/1995: Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7; học tại chức chuyên ngành Triết học tại Đại học Tuyên giáo Trung ương (3/1989 - 1/1993).

- 9/1995 - 8/2000: Thiếu tá, Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7; Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 23; học tại chức chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (7/1996- 1/1999); học viên Học viện Chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (11/1999 - 10/2000).

- 9/2000 - 10/2007: Trung tá, Thượng tá, Đại tá; Phó Phòng, Trưởng Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7; Học viên Học viện Chính trị (10/2003 - 10/2004)

- 11/2007 - 4/2008: Đại tá, Phó Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Đảng ủy viên Sư đoàn 5

- 5/2008 - 9/2009: Đại tá, Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 5

- 10/2009 - 7/2010: Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 7; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị

Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa- Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung Ương một lần về trường cũ- Trường PTTH Trương Định thị xã Gò Công (nay là thành phố Gò Công)

- 8/2010 - 8/2012: Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4

- 9/2012 - 8/2017: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng (1/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Học viên bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (8 - 12/2013).

- 9/2017 - 1/2021: Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 2/2021- nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ngày 16/5/2024, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị.

 

Anh Duy
Ý kiến của bạn
Sẽ có quy chuẩn an toàn cho ô tô điện và hybrid Sẽ có quy chuẩn an toàn cho ô tô điện và hybrid

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô, trong đó có quy định riêng với ô tô thuần điện (PEV) và các loại xe hybrid, hydro.