Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico: Đảm bảo năng suất, hiệu quả và an toàn công việc

Doanh nghiệp
03:03 PM 17/04/2023

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn chung do những điều kiện khách quan nhưng Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico luôn nỗ lực trong việc đảm bảo năng suất, an toàn và việc làm cho người lao động.

Chia sẻ về những khó khăn và kết quả đã đạt được ngay từ quý I năm 2023, ông Hoàng Ngọc Minh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico cho biết, có thể nói, ảnh hưởng của chung từ xung đột giữa Ukraine và Nga dẫn đến những nguyên liệu đầu vào tăng cao, trực tiếp và gián tiếp tới quá trình sản xuất của Chi nhánh. 

Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện, kịp thời từ Tổng Công ty, sự quyết liệt của Đảng uỷ, Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất, sự phối kết hợp linh hoạt giữa các phòng chuyên môn, phân xưởng sản xuất mà việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ luôn được đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

photo-1681716949742

Ông Hoàng Ngọc Minh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2023, Chi nhánh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao. Quá trình sản xuất không để xảy ra mất an toàn lao động và sự cố về môi trường. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đầy đủ, duy trì việc làm, đảm bảo an ninh, an sinh và thu nhập ổn định cho người lao động. Các sản phẩm chính của cả 2 nhà máy luyện đồng trong quý I đều hoàn thành kế hoạch ở mức cao, trung bình đều đạt chỉ tiêu trên 100%.

Hơn nữa, Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh còn quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất, các phòng chuyên môn, phân xưởng đã phối hợp linh hoạt trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả; Ban lãnh đạo Chi nhánh, phòng chức năng, phân xưởng luôn bám sát sản xuất, kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định. Với những khó khăn thuận lợi đan xen, tập thể CBCNV Chi nhánh đã đoàn kết, quyết tâm vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Ngọc Minh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico chia sẻ, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ, điều hành sản xuất, Chi nhánh đã thực hiện nhiều biện pháp trọng tâm từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, cho đến các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm cũng như tư duy, nhận thức của người lao động.

Trong thời gian tới, Chi nhánh cũng sẽ tiếp tục tập trung, bám sát kế hoạch điều hành của Tổng công ty để triển khai đến các bộ phận, người lao động thực hiện có hiệu quả; duy trì sản xuất với mục tiêu: an toàn, hiệu quả và phát triển. Chú trọng công tác ATVSLĐ và BVMT; tăng cường công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa để đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất hiện tại, vừa tăng cường nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn