Chính phủ ban hành Nghị định hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính sách mới
12:24 PM 29/08/2021

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, không ít doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ) chịu ảnh hưởng năng nề, thậm chí có doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản do nợ ngân hàng, hợp đồng với đối tác không thể thực hiện được,… Ngày 26/8/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 80/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định quy định nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo gồm: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo.

Chính phủ ban hành Nghị định hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành Nghị định hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo đó, Chính phủ hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng… Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp...

Để được hỗ trợ theo Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được xác định theo một trong 3 tiêu chí: 1/Hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp… 2/Các dự án sản xuất thử nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ… 3/Doanh nghiệp có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 2 năm liên tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp… Nghị định số 80/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Anh Duy
Ý kiến của bạn
Bình luận