Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đề xuất mức cho 2 nhóm đối tượng

Xã hội
10:42 AM 23/03/2022

Có 2 nhóm người lao động nhận hỗ trợ, gồm: người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động với mức 500.000 và 1 triệu đồng/tháng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Dự thảo đưa ra 2 đối tượng nhận hỗ trợ, gồm người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động.

Giữa 2 đối tượng này có sự chênh lệch về mức hỗ trợ. Trong đó, mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng). Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng).

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đề xuất mức cho 2 nhóm người  - Ảnh 1.

Một khu trọ của người lao động ở xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Tất Thảo

Về điều kiện hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng nếu đủ 3 điều kiện sau: Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 30/6/2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1/3/2022; Đang làm việc trong các doanh nghiệp (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội, trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp).

Với mức nhận hỗ trợ tiền thuê nhà 1.000.000 đồng/người/tháng nếu đủ 3 điều kiện sau: Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 30/6/2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 30/6/2022, trừ trường hợp giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động; Đang làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội, trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người mới tuyển dụng lao động thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh).

Hồ sơ để người lao động nhận được hỗ trợ gồm: danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ. Trường hợp trong danh sách đề nghị hỗ trợ có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Thời gian thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thời gian từ lúc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 4 ngày.

HM (t/h)
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.