Chính thức giảm lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp đến hết năm 2021

Sự kiện
08:38 AM 26/06/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Mức thu lệ phí cụ thể như sau:

- Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

- Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu lệ phí Căn cước công dân gắn chíp thực hiện theo Thông tư 59/2019.

Thông tư 47/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chính thức giảm lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp đến hết năm 2021 - Ảnh 1.

Hồng Vân
Ý kiến của bạn