Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang thăm, kiểm tra công tác biên phòng tại các đơn vị tuyến đảo Phú Quốc

Địa phương
09:59 AM 29/07/2023

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đi kiểm tra, nắm tình hình các mặt công tác biên phòng, công tác Đảng, công tác chính trị, nhiệm vụ xây dựng đơn vị, tình hình địa bàn, công tác dân vận… tại các đơn vị tuyến đảo Phú Quốc.

Tại các đơn vị, Đại tá Huỳnh Văn Đông đã lắng nghe cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng, các đội, trạm kiểm soát báo cáo tình hình nội, ngoại biên. Công tác xây dựng đơn vị, nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Tổ chức biên chế, trang bị thiết bị quân sự của đơn vị. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cũng như xây dựng các phương án bảo vệ đồn, bảo vệ địa bàn, vùng biển khi có tình huống xảy ra. Việc thực hiện chính sách, chế độ, tiêu chuyển đối với quân nhân trong đơn vị.

Đại Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang kiểm tra công tác xây dựng đơn vị tại đồn Biên phòng Gành Dầu.

Đại Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang kiểm tra công tác xây dựng đơn vị tại đồn Biên phòng Gành Dầu.

Qua kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của các đơn vị, Đại tá Huỳnh Văn Đông ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của các đơn vị. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, vận dụng các hình thức giáo dục phù hợp với thực tiễn. 

Quán triệt thực hiện đề án: Quân đội phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35, duy trì thường xuyên hoạt động lực lượng 47, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa". Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý bảo vệ địa bàn, vùng biển, đảo. Đặc biệt các đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang yêu cầu các đơn vị tăng cường chỉnh đốn lễ tiết, tác phong đối với mọi quân nhân. Tăng cường hơn nữa mối đoàn kết nội bộ, sự gần gũi, thân thiết giữa người chỉ huy với cán bộ thuộc quyền, nhất là chiến sĩ trong đơn vị. Vừa làm tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tập chung xây dựng đơn vị, quản lý chặt địa bàn, vùng biển. 

Đại tá Huỳnh Huỳnh Văn Đông nghe đơn vị cơ sở báo cáo tình hình địa bàn và công tác quản lý kỷ luật trong đơn vị.

Đại tá Huỳnh Huỳnh Văn Đông nghe đơn vị cơ sở báo cáo tình hình địa bàn và công tác quản lý kỷ luật trong đơn vị.

Các đơn vị tiếp tục nâng cao cảnh giác, bám, nắm địa bàn, quản lý chặt vùng biển, không để các loại đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm vào đảo. Thực hiện tốt hơn nữa công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ứng phó với các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Đại tá Huỳnh Văn Đông lưu ý các đơn vị thời gian tới, cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, mẫu mực tiêu biểu. Thực hiện nghiêm nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, kết luận của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở trong toàn đơn vị.

Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, chống lộ lọt bí mật quân sự, bí mật Nhà nước. Triển khai toàn diện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. 

Các đơn vị Biên phòng trên đảo luôn là những điểm sáng, xanh của TP Phú Quốc, là những đơn vị chính quy, hiện đại, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Phải thường xuyên tổ chức huấn luyện, làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu để cán bộ, chiến sĩ làm chủ trang bị, vũ khí được biên chế. Tiến hành các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng biển, bảo vệ địa bàn. Chủ động phối hợp với các lực lượng, ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện quả nhiệm vụ công tác Biên phòng và phòng chống khai thác IUU.

Văn Dương - Tiến Vinh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 lần sau hơn 10 năm.