Chợ Đồn - Bắc Kạn: Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP

Địa phương
03:15 PM 06/08/2023

Thời gian qua, UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức có hiệu quả chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP). Chương trình được xem như lực đẩy để hướng đến phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Giai đoạn 2022-2025, huyện Chợ Đồn đề xuất và đã được phê duyệt danh mục 16 dự án liên kết sản xuất để phát triển vùng nguyên liệu, tập trung vào các cây trồng, vật nuôi thế mạnh của huyện như cây hồng không hạt, chè Shan tuyết, chè hoa vàng, chăn nuôi đại gia súc trâu bò, chăn nuôi gia cầm vịt gà, chăn nuôi lợn thịt bản địa và một số dự án định hướng theo chuyển đổi cơ cấu cây trồng như cây kiệu, cây dâu tây, cây khoai tây, cây dược liệu.

photo-1691299999113

Nhiều sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đa dạng về mẫu mã.

Cùng với đó, các chủ thể đã chủ động nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị sản xuất để chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường.

Đồng chí Triệu Huy Chung - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết, UBND huyện luôn chú trọng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP thông qua việc cử đại diện các chủ thể tham gia đầy đủ lớp tập huấn nâng cao năng lực do các ngành cấp tỉnh tổ chức; Quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia các sự kiện văn hoá, văn nghệ kết hợp quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

photo-1691300000255

Từ khi triển khai chương trình OCOP, nhận thức của các tổ chức kinh tế, người dân về chương trình cũng đã thay đổi tích cực.

Từ khi triển khai chương trình OCOP huyện Chợ Đồn đến nay, nhận thức của các tổ chức kinh tế, người dân về chương trình cũng đã thay đổi tích cực, hiểu được đây là một chương trình phát triển kinh tế tại địa phương phát huy nội lực, tài nguyên sẵn có của địa phương để sản xuất hàng hóa. Cơ bản các chủ thể tham gia chương trình OCOP đều chủ động trong sản xuất kinh doanh và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm. Số lượng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023 tiếp tục tăng. Thông qua các chương trình tập huấn, các chủ thể OCOP cũng nâng cao được trình độ quản lý, xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất ngày càng được nâng cao, chuẩn hoá theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

Chương trình OCOP đã có đóng góp và tác động tích cực đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập và hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.