Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Địa phương
11:32 AM 09/10/2023

Sáng 9/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng đoàn công tác Quốc hội đã đến dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo tóm tắt nội dung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cho biết, Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 995/QĐ-TTg, ngày 25/8/2023. Theo Điều 55 của Luật Quy hoạch và khoản 2, Điều 2 Quyết định số 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Quốc hội dự Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Quốc hội dự Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sóc Trăng xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, để chủ động và nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực hiện, tỉnh Sóc Trăng định hướng triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu - rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tỉnh đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023) tới Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023) tới Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu.

Bên cạnh đó, trên cơ sở nội dung quy hoạch, các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá trong phát triển kinh té - xã hội (KT-XH), gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh. Đồng thời, khẩn trương rà soát, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch mang tính kỹ thuật - chuyên ngành, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất về cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

Ông Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, để chủ động và nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực hiện, tỉnh Sóc Trăng tập trung thực hiện 3 đột phá phát triển, trong đó, Sóc Trăng xác định, về đầu tư kết cấu hạ tầng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình kết cấu hạ tầng có tính lan tỏa rộng - lớn, thúc đẩy phát triển KT-XH. 

Tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chính quyền số làm động lực, để phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phát triển nguồn nhân lực, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành tiềm năng, tạo đột phá phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin thêm, tập trung thực hiện các phương án phát triển, gắn với 3 trụ cột kinh tế gồm: "công nghiệp chế biến, nông nghiệp - thủy sản, dịch vụ - du lịch" và khai thác các ngành kinh tế tiềm năng khác, như: năng lượng, cảng biển, logistics, đô thị, chuyển đổi số...". 

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trên, Sóc Trăng sẽ tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên kết vùng, phối hợp tốt với các địa phương vùng ĐBSCL, thực hiện các chương trình, dự án cấp quốc gia, cấp vùng có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời gian tới Sóc Trăng sẽ xây dựng Kế hoạch cụ thể, có tính khả thi cao, trình Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở quản lý, tổ chức thực hiện Quy hoạch đạt chất lượng - hiệu quả cao nhất.

Phấn đấu đến năm 2030, Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương và chúc mừng tỉnh Sóc Trăng đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây là căn cứ, định hướng tiền đề để tỉnh Sóc Trăng hiện thực hóa khát vọng phát triển của mình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngày 25/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để Sóc Trăng tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược phát triển, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về "phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng thời, gắn kết quy hoạch tỉnh bảo đảm thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia, khắc phục những hạn chế chồng chéo với các quy hoạch trước đây.

Bản đồ hệ thống giao thông tỉnh Sóc Trăng được trưng bày tại Hội nghị.

Bản đồ hệ thống giao thông tỉnh Sóc Trăng được trưng bày tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, Sóc Trăng là một trong 13/63 tỉnh, thành của cả nước và 2/13 tỉnh thành của vùng ĐBSCL đã được phê duyệt xong quy hoạch tỉnh. Sóc Trăng có vị trí quan trọng trong khu vực duyên hải phía Đông vùng ĐBSCL với diện tích tự nhiên hơn 3.311 km2, bờ biển dài hơn 72 km, dân số gần 1,2 triệu người, nằm trong vùng hạ lưu sông Hậu với 2 con sông chính là sông Hậu và sông Mỹ... 

Sóc Trăng hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển về KT-XH, nhất là về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và ven biển: Khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, nông, lâm nghiệp biển, công nghiệp hướng biển, cảng cá, cảng biển, dịch vụ cảng biển, vận tải biển (nhất là sau khi có cảng Trần Đề); có tiềm năng phát triển năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…), đồng thời tỉnh Sóc Trăng là một đầu mối giao thông quan trọng trong vùng ĐBSCL.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp báo cáo tóm tắt nội dung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp báo cáo tóm tắt nội dung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng tại Hội nghị.

Mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh là đến năm 2030, phấn đấu đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với thực hiện Nghị quyết TW, nhất là Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, định kỳ rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Sóc Trăng cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng Chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, từ tìm hiểu, lập dự án đầu tư đến cả quá trình sản xuất kinh doanh. Làm tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người dân; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Bảo đảm ANTT, ATXH để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

Đồng thời, Sóc Trăng huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối tỉnh Sóc Trăng với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Để sớm cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh là đến năm 2030 phát triển cảng Trần Đề thành cảng đặc biệt và cửa ngõ vùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị tỉnh Sóc Trăng phối hợp Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch cụ thể để kêu gọi đầu tư cảng biển Trần Đề giúp đồng bộ hạ tầng giao thông, trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Sóc Trăng cần định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là những người liên quan đến hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phục vụ đời sống Nhân dân; tận dụng sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đó, tỉnh cần khơi dậy, phát huy cao độ các giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng hào hùng của quê hương; quan tâm an sinh xã hội; tăng cường đầu tư cho y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở; chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Văn Dương
Ý kiến của bạn
Thủ tướng: Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào Thủ tướng: Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Sáng 20/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và thời gian tới, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng 2024.