Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phân công công tác của các lãnh đạo

Địa phương
03:18 PM 15/12/2023

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành quyết định số 5757/QĐ-UBND ngày 12/12 về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có rất nhiều nhiệm vụ: Chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc thường ngày của UBND TP và phân công các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TP, Ban cán sự đảng UBND TP, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.

Tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND TP, chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý, năm của UBND TP. Chỉ đạo Văn phòng UBND TP trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách Nhà nước của TP; tổ chức máy chủ, cán bộ quản lý; quản lý tài chính, ngân sách; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; quốc phòng, an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; an toàn giao thông; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phụ trách một số chương trình, đề án trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi còn phụ trách các ban chỉ đạo, ban điều hành, hội đồng, tổ công tác, chương trình, đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Đơn vị phụ trách trực tiếp, gồm: Văn phòng UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư lệnh - Công an - Bộ đội Biên phòng và Viện Nghiên cứu phát triển TP. Theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức; các quận 1, 7 và huyện Cần Giờ.

Quyết định 5757 của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng phân công nhiệm vụ đối với 5 Phó Chủ tịch gồm các ông: Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Bùi Xuân Cường và Nguyễn Văn Dũng. 5 vị Phó Chủ tịch cũng mang nhiều trọng trách ở lĩnh vực mình phụ trách.

Trong nội dung phân công công tác, 5 vị Phó Chủ tịch có nhiều nhiệm vụ giống nhau, như: xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách; chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách; xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh); giải quyết những trường hợp tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Ký duyệt các văn bản liên quan đến công tác cán bộ; thi đua, kỷ luật, lương, nâng ngạch; đi học, đi nước ngoài đối với người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thẩm quyền công nhận, bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách (trừ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc UBND TP.HCM; đi học, đi nước ngoài theo đoàn hoặc đi học, đi nước ngoài từ 3 tháng trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương).

Phụ trách một số chương trình, đề án trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phụ trách ban chỉ đạo, ban điều hành, hội đồng, tổ công tác, chương trình, đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Về nhiệm vụ cụ thể của từng vị Phó Chủ tịch cũng được nêu chi tiết trong quyết định 5757. Theo đó, ông Võ Văn Hoan có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các công tác: đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; thi đua, khen thưởng; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, TP, vùng.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nông thôn mới; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể, DNNN.

Đạc biệt, ông Võ Văn Hoan còn theo dõi chung kế hoạch phát triển: Nghị quyết 24-NQ/TW và Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết 98/2023/QH13 của Quốc hội; Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (các nội dung triển khai cụ thể kế hoạch do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

Theo dõi chung các quy định pháp luật về chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền; theo dõi, chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương, vùng Tây Nguyên (5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng); quan hệ với các địa phương trong và ngoài nước.

Ông Võ Văn Hoan trực tiếp chỉ đạo các đơn vị được giao phụ trách, gồm Sở Ngoại vụ, Sở NN&PTNT, nhiều Ban quản lý và nhiều Tổng công ty. Theo dõi, chỉ đạo các quận: 11, Gò Vấp; huyện Củ Chi, Nhà Bè.

Đối với Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu chữa; phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi, chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương Duyên hải Trung Bộ (6 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận). Theo dõi, phụ trách đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2030.

Ông Ngô Minh Châu trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Ban Tiếp công dân TP (Văn phòng UBND TP.HCM), Lực lượng TNXP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích các quận theo địa bàn phụ trách. Theo dõi, chỉ đạo các quận 6, 10, 12 và Tân Phú.

Về nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai Đề án 06 của TP. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: y tế; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn; văn hóa, giáo dục, thể thao; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; xây dựng đô thị thông minh.

Theo dõi, chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ (9 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa). Xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Ông Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở An toàn thực phẩm. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp; Khu Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc; Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đài Truyền hình TP, Đài Tiếng nói Nhân dân TP, các cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV. Các công ty: Công viên Phần mềm Quang Trung; TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO); TNHH MTV Dịch vụ công ích các quận theo địa bàn phụ trách. Theo dõi và chỉ đạo các quận: 3, 5, 8 và Tân Bình.

Đối với Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường, giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông. Ông Cường trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan các lĩnh vực, như: quy hoạch, kiến trúc, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; giao thông, vận tải hành khách; cấp, thoát nước; quản lý nhà theo Luật Nhà ở và Luật Đất đai; xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM gắn kết với việc xây dựng TP Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo dõi, chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương khu vực Đông Nam Bộ (5 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh).

Ông Bùi Xuân Cường trực tiếp theo chỉ đạo các Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH&KT), Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và nhiều Ban, tổng Công ty liên quan đến giao thông, đô thị, nhà đất. Theo dõi, chỉ đạo quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn.

Cuối cùng là Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các lĩnh vực: kế hoạch đầu tư; quản lý tài chính, quản lý ngân sách. Theo dõi các nội dung tổng hợp chung trình HĐND TP.HCM, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Dũng trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: tài chính, ngân sách; Thương mại, dịch vụ, du lịch; Quản lý tài sản công; Quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước (Ban chỉ đạo 167 TP) và nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài nhiều nhiệm vụ đã được giao, ông Nguyễn Văn Dũng còn giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM. Các đơn vị ông Dũng trực tiếp chỉ đạo, gồm: Sở Tài chính; Sở Du lịch; Sở Công Thương; Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư (ITPC); Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp; Liên Hiệp HTX Thương mại TP (Sài Gòn Co.op), và nhiều Tổng công ty, Quỹ tín dụng… Đồng thời theo dõi, chỉ đạo các quận 4, Bình Thạnh và Bình Tân.

Trong quyết định 5757 của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng giao nhiệm vụ chung cho các ủy viên UBND TP phải chịu trách nhiệm cá nhân về công việc được phân công trước HĐND - UBND TP; cùng các ủy viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND TP trước HĐND TP và trước cấp trên.

LH
Ý kiến của bạn
Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, sáng ngày 23/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù.