Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII

Địa phương
04:05 PM 10/07/2024

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lần thứ XVIII, dự kiến diễn ra từ ngày 21-23/8.

Tính đến ngày 28/6, 30/30 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện, thị đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029, đảm bảo thời gian theo quy định. Đại hội thực sự là ngày hội, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có được kết quả đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, 5 Tổ chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện đã bám sát kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội cấp huyện và theo dõi Đại hội cấp xã đảm bảo tiến độ, nội dung theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; tổng hợp, đánh giá kết quả Đại hội cấp xã, cấp huyện và báo cáo Trung ương, thành phố theo quy định.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII- Ảnh 1.

Gắn biển công trình thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ TP. Hà Nội. Ảnh: VGP

Các Tổ chỉ đạo Đại hội cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội, nhất là các đơn vị cấp xã diện dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính và các đơn vị có khó khăn về nhân sự. Tổng hợp tình hình theo tiến độ tổ chức Đại hội cấp xã và cấp huyện báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hằng tuần.

100% các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, từ trang trí tuyên truyền trực quan đến việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, có các công trình, phần việc phụ trợ công tác tuyên truyền (trưng bày, triển lãm ảnh, sản phẩm OCOP của địa phương... tạo thành đợt sinh hoạt chính trị thực sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đa số địa phương đã thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR tài liệu Đại hội. Các nội dung chương trình tại Đại hội được chuẩn bị chu đáo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. 

Ngoài ra, Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nêu bật được kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, thị xã, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như xây dựng phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động cụ thể, thiết thực trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Không dừng lại ở đó, các tham luận được chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú, làm rõ những kết quả đạt được và đưa ra những ý kiến cần quan tâm, giải quyết. 

Bên cạnh đó, quy trình chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thực hiện đúng, đảm bảo theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Quá trình chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan; chú trọng Ủy viên là người ngoài đảng và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân.

Có thể nói, việc hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã tạo thuận lợi cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra từ ngày 21-23/8 tới đây.

Được biết, để tạo không khí sôi nổi hướng về Đại hội, trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như: Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2029; phối hợp với quận Tây Hồ tổ chức Ngày hội đạp xe hành trình xanh "Sắc Sen Tây Hồ"; tổ chức liên hoan tiếng hát các tổ chức tôn giáo; hoàn thành công trình xây dựng 724 nhà Đại đoàn kết hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật dân chủ ở cơ sở...

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn nhận thức cần tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 gắn với việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Với mong muốn chuẩn bị tốt nhất các điều kiện hướng tới tổ chức thành công Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội với nhiều hình thức: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị, thông qua các hoạt động, các phần việc chào mừng Đại hội; tích cực, trách nhiệm tham gia các hoạt động, các phần việc được phân công, góp phần tạo nên thắng lợi Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thương Huyền
Ý kiến của bạn
HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,5% HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,5%

Với kết quả tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, HSBC nâng dự báo GDP của năm 2024 lên 6,5% (trước đây là 6%). Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2024.