Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) báo lãi quý 3 tăng 61% lên 56 tỷ đồng, vượt 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Doanh nghiệp - Doanh nhân
02:04 PM 19/10/2021

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của KBSV đạt 668 tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 218 tỷ đồng và 175 tỷ đồng, tăng mạnh 66% so với cùng kỳ.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã công bố BCTC quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 226 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chiếm phần lớn là doanh thu môi giới với 96 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với quý 3/2020. Ngoài ra lãi từ cho vay và phải thu ghi nhận tăng 69% lên mức 92 tỷ đồng.

Mảng tự doanh lại tăng trưởng âm trong quý vừa qua, cụ thể công ty ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 3 tỷ đồng, giảm 46% cùng kỳ năm trước. Lãi từ khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. 

Khấu trừ các chi phí, KBSV báo lãi sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng 61% so với quý 3/2020.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) báo lãi quý 3 tăng 61% lên 56 tỷ đồng, vượt 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của KBSV đạt 668 tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 218 tỷ đồng và 175 tỷ đồng, tăng mạnh 66% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đặt ra, Công ty đã vượt 7% kế hoạch doanh thu và vượt 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 6.955 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Dư nợ phải thu của KBSV tăng 645 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 3.721 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ margin ghi nhận gần 3.463 tỷ đồng.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) báo lãi quý 3 tăng 61% lên 56 tỷ đồng, vượt 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng - Ảnh 2.

Thông tin liên quan, KBSV dự kiến chào bán hơn 138,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán là 1:0,828168771. Nếu thành công chào bán toàn bộ như kế hoạch, KBSV sẽ thu về số vốn hơn 1.387 tỷ đồng, theo đó, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.680 tỷ đồng lên hơn 3.067 tỷ đồng.

Phương Linh
Ý kiến của bạn