Cienco 4 (C4G) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Doanh nghiệp - Doanh nhân
02:19 PM 27/08/2021

Tỷ lệ phát hành 6%.

Ngày 15/9 tới đây CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán C4G) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Theo đó Cienco 4 sẽ phát hành khoảng 6,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 63,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Cienco 4 đạt 2.090 tỷ đồng doanh thu, giảm 10,8% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế lại giảm đến 30% xuống còn hơn 64 tỷ đồng, nâng tổng LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 đạt hơn 125 tỷ đồng.

Cienco 4 cũng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 1.035 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 36,7% so với nửa đầu năm ngoái, lên trên 45 tỷ đồng – con số này còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (200 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu C4G hiện đang giao dịch ngay trên vùng mệnh giá, quanh mức 10.400 đồng/cổ phiếu.

Cienco 4 (C4G) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.
Thái Mạnh
Ý kiến của bạn