Công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh

Tiếp thị số
04:07 PM 12/11/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh. Bộ chỉ số này được cấu trúc theo 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và...

Công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ TT&TT công bố, Bộ Tài chính, Công Thương và Bộ TT&TT là 3 Bộ đứng đầu về ứng dụng CNTT. Trong khi đó Bộ Xây dựng có chỉ số ứng dụng CNTT thấp nhất trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ được xếp loại.

Cũng theo kết quả đánh giá này, về tổng thể, chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của khối Bộ năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (năm 2018 là 0,69; năm 2019 là 0,82). Trong đó, chỉ số về hạ tầng kỹ thuật CNTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 tăng nhiều nhất so với năm 2018. Điều này chứng tỏ năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Danh sách xếp hạng top đầu về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 không thay đổi so với năm ngoái, Bộ Tài chính tiếp tục ở vị trí đứng đầu về ứng dụng CNTT, tiếp theo lần lượt là các Bộ Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Bộ Giao thông vận tải.

Riêng các Bộ Công an, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc do đặc thù cung cấp thông tin hoặc không cung cấp dịch vụ công trực tuyến nên không nằm trong bảng xếp hạng.

Công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở vị trí đầu bảng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vị trí thứ 2, tiếp đó là Thông Tấn xã Việt Nam. Về tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như các năm trước, các vị trí đầu bảng tiếp tục lần lượt là Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Năm ngoái, vị trí đầu bảng là Đà Nẵng.

Theo đại diện Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên 6 tiêu chí gồm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trang/cổng thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế - chính sách – quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Tất cả tiêu chí công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, năm 2019 đều tăng, ở mức rất cao, trừ dịch vụ công trực tuyến. Một số đơn vị có thay đổi về vị trí xếp hạng, lý do chính là có sự biến động về mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, đặc biệt là DVCTT mức độ 4.

Một số tỉnh có thay đổi tích cực về vị trị xếp hạng như Lạng Sơn, An Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, nguyên nhân là do đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, đặc biệt là mức 4. Đứng cuối bảng lần lượt là các tỉnh Cao Bằng, Kon Tum, Bạc Liêu, Nghệ An.

Cục Tin học hóa cũng cho biết, cũng giống khối bộ/ngành, hầu hết các chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp tỉnh/thành phố năm nay cũng tăng lên, nhiều chỉ tiêu tiến tới mức bão hòa. Tuy nhiên, dịch vụ công trực tuyến còn ở mức thấp, đặc biệt với các dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh. Bộ chỉ số này được cấu trúc theo 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ tiêu chính là (1) chuyển đổi nhận thức, (2) kiến tạo thể chế, (3) phát triển hạ tầng và nền tảng số, (4) đánh giá về thông tin và dữ liệu số, (5) hoạt động chuyển đổi số, (6) an toàn, an ninh mạng, (7) đào tạo và phát triển nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết, từ năm sau, Bộ sẽ sử dụng bộ chỉ số chuyển đổi số để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và cấp bộ, điểm đánh giá theo số liệu báo cáo và điều tra xã hội sẽ chiếm 80%; điểm đánh giá theo sắc thái thông tin trên không gian mạng chiếm 10% và điểm đánh giá qua phỏng vấn chuyên gia chiếm 10%.

Bảo Lâm
Ý kiến của bạn
Bình luận
Giá năng lượng và nguyên liệu tăng gây áp lực cho doanh nghiệp Giá năng lượng và nguyên liệu tăng gây áp lực cho doanh nghiệp

Biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào là khó khăn hàng đầu mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, đó là nhận định của của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) trong một báo cáo công bố mới đây.