Công khai tài liệu điều chỉnh SGK Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều

Giáo dục
12:01 AM 16/11/2020

Hầu hết những phần ngữ liệu Sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều gây bức xúc trong dư luận thời gian qua đều được nhà xuất bản (NXB) ĐH Sư Phạm TP.HCM bổ sung ngữ liệu mới.

Công khai tài liệu điều chỉnh SGK Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều

Tài liệu điều chỉnh nội dung SGK Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều được NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM đăng tải trên trang lưu trữ phiên bản điện tử các cuốn trong bộ sách Cánh diều lớp 1.

Công khai tài liệu điều chỉnh SGK Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều - Ảnh 1.

SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều của NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM.

Hoạt động này được đưa ra sau hơn 1 tháng triển khai chương trình và SGK mới, sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều (do GS Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, NXB ĐH Sư phạm TP.HCM phát hành) bị phản ánh có một số nội dung chưa phù hợp.

Tài liệu điều chỉnh mới công bố gồm 2 phần, phần 1 giới thiệu một số ngữ liệu để giáo viên có thể sử dụng thay thế các bài đọc chưa phù hợp. Phần 2 hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài.

Công khai tài liệu điều chỉnh SGK Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều - Ảnh 2.

Tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu.

Theo đó, ở phần ngữ liệu, tài liệu này bổ sung 11 bài đọc cho 11 bài bị cho là không phù hợp để thầy cô có thể sử dụng thay thế, cùng nhiều điều chỉnh liên quan từ ngữ trong các bài học.

Theo đó, bài tập đọc "Cua, cò và đàn cá" (1) và (2) được bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu, nhóm biên soạn sách đã thêm hai bài đọc khác để bổ sung là "Kết bạn" và "Hồ sen".

Bài "Quạ và chó" được bổ sung thêm bài "Phố Thợ Nhuộm".

Với những ngữ liệu bổ sung này, giáo viên có thể thay thế để giảng dạy cho phù hợp.

Ở phần điều chỉnh từ ngữ, nhiều từ bị đánh giá không phù hợp, được loại bỏ, thay thế. Ví dụ từ "cuỗm" được thay bằng từ "tha" trong câu "Có kẻ đã cuỗm gà nhép". Các từ "thở hí hóp"... được loại bỏ.

Dự thảo này sẽ được góp ý đến ngày 20/11 trước khi Hội đồng thẩm định tiến hành làm việc để thẩm định lần cuối.

Hoài Thương
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.