Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang: Luôn chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường

Doanh nghiệp
10:24 AM 30/12/2023

Được đầu tư bài bản chuyên nghiệp và hiện đại từ khâu quản lý đến dây truyền khai thác, chế biến… nhiều sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu. Mô hình sản xuất của công ty là điển hình trong lĩnh vực khai thác khoáng sản ở tỉnh Hà Giang.

Trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã xây dựng mô hình sản xuất quy mô, bài bản, khoa học. Việc sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường được Công ty thực hiện tốt, đó là trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo, gìn giữ môi trường trong lành, thân thiện và hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Một góc Nhà máy Antimon Mậu Duệ của Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Một góc Nhà máy Antimon Mậu Duệ của Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường… luôn được Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đặc biệt quan tâm và thực hiện đúng quy định. Tất cả các hồ sơ đánh giá về môi trường đã được Công ty giao cho các đơn vị chức năng cùng kiểm tra, đánh giá thường xuyên, công khai thông tin về môi trường, trên tinh thần tốt cho sức khỏe của cộng đồng, chính là tốt cho sức khỏe người lao động, tốt cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm tại hiện trường khai thác, chế biến cũng được Công ty quan tâm như đầu tư công trình bảo vệ môi trường tiên tiến hiện đại để xử lý kiểm soát ô nhiễm. Toàn bộ nước thải được Công ty thu gom, khi xử lý đạt quy chuẩn.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang cho biết: Không chỉ quan tâm khai thác, chế biến khoáng sản nhằm đem về lợi ích cho doanh nghiệp, mỗi năm Công ty cũng tích cực triển khai công tác an sinh xã hội cùng với địa phương như hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, làm đường giao thông nông thôn tại xã Mậu Duệ, xây dựng điểm trường học, trao tặng quà Tết, trao tặng giống cây trồng vật nuôi cho các hộ nghèo…

Phan Thương
Ý kiến của bạn