Cục Hải quan tỉnh Lào Cai: Quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình công tác trọng tâm

Địa phương
11:54 AM 19/12/2022

Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc, giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành chương trình công tác trọng tâm đề ra theo hướng vừa thực hiện đồng bộ nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Khắc phục các khó khăn chung, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu

Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 của Trung Quốc và chính sách phòng chống dịch bệnh của nước bạn đã trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đặc biệt là Cửa khẩu đường bộ số II - Kim Thành.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu liên tục bị gián đoạn, từ tháng 2 đến tháng 4 cửa khẩu đường bộ dừng hoạt động, chỉ còn hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường sắt. Đến những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước về cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đã có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn phòng dịch trong hoạt động thông quan vẫn được thực hiện chặt chẽ, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu đường bộ số II - Kim Thành vẫn còn chậm. Hầu hết kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng có số thu ngân sách lớn như: Phốt pho, máy móc, thiết bị, sắt thép, hóa chất, than cốc nhập khẩu; nông sản, gỗ các loại, giầy dép xuất khẩu... đều giảm.

Cụ thể: Tổng kim ngạch XNK: 1.426,6 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Xuất khẩu: 827,2 triệu USD,giảm 10 % so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu: 599,4 triệu USD; giảm 15,1 % so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu nông sản giảm mạnh đối với một số mặt hàng.

Tình trạng xuất nhập khẩu bị đình trệ dẫn đến số thu thuế xuất nhập khẩu, một số nguồn thu ngân sách quan trọng, cũng bị tác động giảm. Công tác thu ngân sách đến ngày 12/12/2022 đạt 1.456 tỷ đồng; đạt 94,55% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; đạt 80,9% chỉ tiêu UBND tỉnh Lào Cai giao; tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Thuế xuất khẩu: 748,8 triệu đồng, tăng 88,3% .Thuế nhập khẩu: 121,59 triệu đồng, giảm 22,9% .Thuế giá trị gia tăng: 534,2 triệu đồng, giảm 18,2% .Thuế tự vệ: 46,23 triệu đồng, giảm 80,4% .Thu khác: 5,12 triệu đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài khó khăn chính là chính sách " zero Covid-19" của Trung Quốc thì vẫn còn một số khó khăn đã ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của Cục Hải quan Lào Cai  như: Phương án quản lý lái xe trung chuyển tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, phía Trung Quốc chưa cho phép lái xe của Việt Nam được phép nhập cảnh và giao hàng tại phía Hà Khẩu. Hoạt động của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sản phẩm đầu ra gặp nhiều khó khăn, sản lượng thấp, trị giá mặt hàng xuất khẩu thấp. Định mức phân bổ dự toán chi năm 2022 giảm dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo kinh phí đáp ứng các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trước tình hình đó Cục Hải quan Lào Cai đã chủ động triển khai áp dụng các biện pháp vừa đảm bảo phòng, chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo hoạt động quản lý hải quan như: Tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; hỗ trợ thủ tục xuất khẩu nông sản; thông quan nhanh đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư thiết bị y tế…; tổ chức, điều hành và bố trí nhân lực đảm bảo việc thông quan hàng hóa... Tham gia ý kiến xây dựng quy trình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh phục vụ công tác xây dựng thí điểm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai; phương án quản lý, khai thác bãi KB1 tại cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành, đề xuất phương án góp phần tháo gỡ ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu trong giai đoạn tạm dừng xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó việc thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Cục, Vụ chuyên môn thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các cơ quan, ban, ngành trong Tỉnh. Cục Hải quan Lào Cai đã kịp thời chỉ ra được những hạn chế, tồn tại vướng mắc và đưa ra những giải pháp khắc phục trong các lĩnh vực công tác. Tiêu biểu là công tác giám sát quản lý, công tác thu thập xử lý thông tin và quản lý rủi ro  công tác ứng dụng công nghệ tin học. Đặc biệt là công tác quản lý thuế.

Nhờ hệ thống chính sách quản lý của Nhà nước ngày càng hoàn thiện, sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về hải quan. Việc nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách trong hoạt động xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc trong tình hình phía Trung Quốc thực hiện chính sách "zero covid", để tham mưu công tác quản lý nhà nước về hải quan phù hợp.

Công tác quản lý cửa khẩu giữa Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc thường xuyên được hai bên hợp tác tạo mọi điều kiện thuận lợi thông qua các cuộc trao đổi, hội đàm, đàm phán. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh. Nên mặc dù tình hình giao thương giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn nhưng tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai trong năm qua tuy có giảm nhất là giai đoạn đầu năm nhưng những tháng cuối năm đã có dấu hiệu khởi sắc.

Giữ vững vai trò, chức năng đồng thời đưa ra các giải pháp hoạt động

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến - Cục phó Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể cần xin ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo với các nội dung như: Xử lý các tờ khai nhập khẩu cá tầm để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về Hải quan đối với mặt hàng cá tầm nhập khẩu đưa về bảo quản chờ thông quan, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, cũng như ghi nhận các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc trả kết quả kiểm tra chuyên ngành trên hệ thống cổng thông tin một cửa Quốc gia đối với các tổ chức do Bộ, chuyên ngành chỉ định kiểm dịch thực vật. Công tác tuyển dụng công chức hành chính của Cục đề nghị Tổng cục Hải quan quan tâm bổ sung cho đơn vị được tăng thêm 17 biên chế công chức hành chính và cho tuyển dụng bổ sung biên chế vào năm 2023.

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai: Quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình công tác trọng tâm - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến - Cục phó Cục Hải quan tỉnh Lào Cai phát biểu

Đồng chí Chiến cũng nhấn mạnh: Ngoài việc giữ vững vai trò, chức năng, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cần phát huy những thành tựu đạt được của năm 2022, khắc phục các khó khăn chung, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau:  Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hoá Hải quan Lào Cai; kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Lào Cai giao. Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác kiểm tra sau thông quan; thanh tra chuyên ngành.

Đồng thời xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phiền hà sách nhiễu, tiêu cực gắn liền với công tác xây dựng lực lượng liêm chính, chuyên nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; kết hợp đẩy mạnh các phong trào đoàn thể kết hợp các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023.

 

Việt Dũng
Ý kiến của bạn