Đà Nẵng: Công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của khối cơ quan, địa phương

Địa phương
03:50 PM 25/10/2022

Đà Nẵng công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

Việc ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa phương trên địa bàn TP. Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số trong chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tiện ích và dịch vụ cho tổ chức, công dân; dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số tại TP. Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: Công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của khối cơ quan, địa phương - Ảnh 1.

Việc đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số trong chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số

Đồng thời, giúp UBND thành phố, lãnh đạo của các cơ quan, địa phương theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số phục vụ công tác quản lý và điều hành; nâng cao vai trò và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT; kịp thời khen thưởng các cơ quan, địa phương điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố. 

Kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 cho thấy, đa phần các đơn vị, địa phương đều xếp loại tốt, khá; không có đơn vị, địa phương xếp loại yếu. 

Trong đó, nhóm sở, ban, ngành có bộ thủ tục hành chính có 15/20 đơn vị xếp loại tốt, 5/20 đơn vị xếp loại khá; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Sở Nội vụ là 3 đơn vị dẫn đầu với số điểm lần lượt là 99,87 điểm, 99,58 điểm, 94,73 điểm. 

Nhóm các đơn vị thuộc UBND thành phố không có bộ thủ tục hành chính có Thanh tra thành phố là đơn vị xếp loại tốt, dẫn đầu với 83,06 điểm, 3 đơn vị còn lại xếp loại khá. Nhóm cơ quan Trung ương có 3/6 đơn vị xếp loại tốt, 3/6 đơn vị xếp loại khá; Cụ Hải quan và Bảo hiểm xã hội là 2 đơn vị dẫn đầu với số điểm lần lượt là 99,28 điểm, 98,97 điểm. 

Nhóm UBND các quận, huyện có UBND quận Thanh Khê và UBND quận Sơn Trà là 2 địa phương xếp loại tốt, dẫn đầu với 86,24 điểm và 85,73 điểm; UBND quận Liên Chiểu và UBND quận Cẩm Lệ xếp loại khá; có 2 địa phương xếp loại trung bình là UBND quận Hải Châu và UBND huyện Hòa Vang.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, địa phương, đặc biệt là các cơ quan, địa phương có kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT thấp tích cực, nỗ lực triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thời gian đến, nhằm hướng đến xây dựng thành công Chính quyền số và triển khai thành phố thông minh tại TP. Đà Nẵng.

Phùng Sơn - Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.