Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Địa phương
07:29 PM 06/07/2023

Ngày 5/7, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Ban Nội chính Thành ủy cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức các phiên họp, cuộc họp định kỳ nền nếp, bài bản, sâu sát; kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có nhiều cách làm sáng tạo trong phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, tập huấn các chủ trương, quy định mới của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…; chỉ đạo xử lý một số vụ án dư luận xã hội quan tâm, chỉ đạo xử lý tình trạng tập trung đông người liên quan đến các dự án bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm… Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản bảo đảm.

Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ  xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: baodanang.vn)

Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Đặc biệt, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lần đầu tiên giới thiệu về văn hóa liêm chính cho hơn 4.000 cán bộ chủ chốt các cấp thành phố.

Đồng thời, xuất bản tài liệu tổng hợp các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực; phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức 9 lớp tập huấn về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho hơn 1.666 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị đã tổ chức được 131 lớp tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cho 6.568 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham dự. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tiến độ thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác cải cách tư pháp, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tổ chức các hội thảo về giải pháp và công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; về chuyển đổi số trong công tác cải cách tư pháp, về "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra", mở các lớp bồi dưỡng chuyển đổi số cho các chức danh tư pháp.

Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý đơn thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy…

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành nội chính Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chỉnh lý tài liệu lưu trữ; tổ chức kỷ niệm 10 năm tái lập Ban Nội chính Thành ủy.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn