Đà Nẵng: Kiểm tra xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ sử dụng đất

Địa phương
05:32 PM 24/10/2022

UBND TP. Đà Nẵng vừa có công văn số 5768/UBND-ĐTĐT về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên vàa Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy dinh (điểm i khoản 1 Điều 64 củaa Luật Đất đai năm 2013) của pháp luật đất đai...

Đà Nẵng: Kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất - Ảnh 1.

Đà Năng tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất

Tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luât đối với các dự án, công trình có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng.

Rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đánh giá nguyên nhân (khách quan, chủ quan) của việc không đưa đất vào sử dụng khoặc tiến độ sử dụng đất chậm; tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các kho khăn vướng mădc, đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính (đầu tư, đất đai, xây dựng...) đôn đốc chủ đầu tư các dự án khẩn trưởng thực hiện đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: kiểm tra đất
Ý kiến của bạn