Đà Nẵng: Tăng cường công tác quản lý và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Địa phương
01:40 PM 26/10/2022

UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 5799/UBND-STNMT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai...

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai mức độ 3, 4 đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia nhằm tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến.

Đà Nẵng: Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố - Ảnh 1.

Đà Nẵng tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố

Chú trọng công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhân dân biết và thực hiện; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND các quận, huyện giao UBND các quận, huyện quản lý chặt chẽ việc chia tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng lớn bất thường, nhằm lợi dụng chính sách để trục lợi. Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo thẩm quyền...

Mặt khác, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng, vướng mắc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (nếu có), có giải pháp để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo quy định và quyền lợi của Nhân dân.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đồng thời, triển khai hoàn thành Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu tài nguyên và môi trường đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thanh tra thành phố có trách nhiệm tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về đất đai; thanh tra đột xuất tại các địa phương phát sinh điểm nóng về đất đai; tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, dự án bất động sản và triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường bất động sản, thực hiện công khai các thông tin về quy hoạch phát triển đô thị...

UBND thành phố đề nghị Cục Thuế thành phố tăng cường công khai hồ sơ, thủ tục hành chính, chấp hành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về hồ sơ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, truy thu nghĩa vụ thuế khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

Phùng Sơn - Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD

Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2024, xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt hơn 402 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 207 tỷ USD, nhập khẩu 195 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 11,87 tỷ USD.