Đà Nẵng: Tăng cường quản lý với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ

Tiếp thị
08:45 PM 07/10/2022

UBND TP. Đà Nẵng ban hành công văn số 5443/UBND-SYT yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra đối với các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ; phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ đóng trên địa bàn thành phố. Thực hiện thanh tra, hậu kiểm sau công bố đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên toàn thành phố. Xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh theo quy định. Công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, phòng tránh...

Đà Nẵng: Tăng cường công quản lý với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn - Ảnh 1.

Đà Nẵng tăng cường công tác quản lý với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn (Ảnh minh họa)

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có loại hình dịch vụ thẩm mỹ (thêu, phun, xăm trên da), cơ sở chăm sóc da (spa), cơ sở cắt tóc, gội đầu... trên địa bàn quản lý. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, thực hiện hướng dẫn các quy định, điều kiện hành nghề của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ cho công dân, tổ chức biết và thực hiện thủ tục tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ với Sở Y tế theo quy định.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ hành nghề khám bệnh chữa bệnh, phạm vi hoạt động chuyên môn, điều kiện hoạt động của các cơ sở hành nghề y trên địa bàn, chú trọng đối cơ sở sở dịch vụ thẩm mỹ. Xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền quy định. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân về tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở không phép, không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định; công khai kết quả xử lý các trường hợp cơ sở thẩm mỹ vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và phòng tránh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo ngành nghề về dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp; thanh tra, kiêm tra việc sử dụng lao động trong lĩnh vực thẩm mỹ theo quy định của Luật Lao động; đăng tải danh sách các cơ sở được cấp phép đào tạo ngành nghề liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác quản lý, hậu kiểm sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh đối với các loại hình dịch vụ thẩm mỹ thuộc phạm vi Sở cấp phép. Tổng hợp, cập nhật định kỳ hàng quý danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc loại hình dịch vụ thẩm mỹ gửi Sở Y tế để theo dõi, quản lý...

Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn