Đại học Quảng Nam sẽ là trường thành viên của Đại học Đà Nẵng vào năm 2023

Giáo dục
11:29 AM 23/09/2020

Đại học Quảng Nam đang hoàn thiện đề án, kế hoạch để phấn đấu sẽ hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng vào đầu năm 2023.

Đại học Quảng Nam sẽ là trường thành viên của Đại học Đà Nẵng vào năm 2023

Ngày 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân về “đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng”.

Đại học Quảng Nam sẽ là trường thành viên của Đại học Đà Nẵng vào năm 2023 - Ảnh 1.

Đại học Đà Nẵng.

Theo nội dung kết luận, hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quảng Nam cần có một hướng đi mới để vượt qua khó khăn hiện nay, nâng tầm và phát triển trong giai đoạn đến. Việc xây dựng đề án chuyển Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thống nhất lộ trình chuyển Đại học Quảng Nam thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Phó chủ tịch UBND tỉnh giao trường này hoàn thiện đề án, tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Đại học Đà Nẵng có ý kiến về đề án trước ngày 15/10/2020.

Đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng một cách khẩn trương.

Trong đó chú ý một số nội dung như: sắp xếp lại các chương, mục cho hợp lý, làm rõ lý do, tính cấp thiết và tính hiệu quả của đề án;

Phương án bàn giao về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản… thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; làm rõ hơn giải pháp tư tưởng, tạo sự đồng thuận cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Khi có ý kiến của Đại học Đà Nẵng, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Đại học Quảng Nam phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành xong các nội dung công việc trong năm 2022 để đầu năm 2023, Đại học Quảng Nam hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng.

Ngoài ra, nhà trường cần tập trung cho công tác tuyển sinh, triển khai ngay các biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng tuyển sinh khó khăn hiện nay.

Mai Anh (TH)
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.