Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI diễn ra từ ngày 17-20/10

Sự kiện
04:46 PM 12/10/2020

Chiều 12/10, tại UBND tỉnh, Tỉnh ủy Đồng Tháp có buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI diễn ra từ ngày 17-20/10

Thông tin tại buổi họp báo, Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra trong 3,5 ngày, từ 13h30 ngày 17/10 đến 20/10/2020 với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, trong đó gồm 51 đại biểu đương nhiệm và 299 đại biểu được bầu từ 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI diễn ra từ ngày 17-20/10 - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì hội nghị buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh".

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, có nhiệm vụ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh; Bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Ban Chấp hành họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI diễn ra từ ngày 17-20/10 - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí.

Thông tin thêm tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí, lãnh đạo tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, nhân sự Đại hội được làm theo quy định của Trung ương, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI với số lượng không quá 51 ủy viên. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X dự kiến sẽ trình Đại hội Danh sách ứng cử viên gồm 59 đồng chí. 

Văn kiện Đại hội được tổ chức lấy ý kiến đóng góp và dự thảo các văn kiện trình Đại hội được 1.367 lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên từ Đại hội cấp huyện, cấp cơ sở và Nhân dân tham gia đóng góp.

Nguyễn Khôi - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.