Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25 - 27/12

Tiếp thị
10:13 AM 15/12/2023

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Họp báo thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại buổi họp báo, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức từ ngày 25 - 27/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Đại hội có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển".

Dự đại hội có 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước. Trong đó, có 105 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VII đương nhiệm; Đại biểu chỉ định là 50 đại biểu; Đại biểu do các tỉnh, thành Hội bầu là 845 đại biểu.

Đại hội trân trọng kính mời đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tham dự.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng của đại hội: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII trình tại đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi). Cũng tại đại hội, cùng với việc thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25 - 27/12- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, trong công tác xây dựng Hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, kịp thời; tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng trưởng thành; công tác quản lý, chất lượng hội viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới.

Vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất - kinh doanh,... cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người nông dân.

Các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân. Vai trò trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường được thể hiện rõ nét.

Hoạt động tham gia giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị và nâng cao uy tín, vị thế của Hội với bạn bè, đối tác quốc tế.

Với những kết quả tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, có thể khẳng định: Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng giai cấp nông dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tích cực phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân… góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25 - 27/12- Ảnh 2.

Quang cảnh họp báo.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội đã kết nạp mới được 1.544.234, nâng tổng số hội viên cả nước của Hội lên khoảng 10,2 triệu hội viên; thành lập mới được 2.507 Chi hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Chi hội Nông dân nghề nghiệp cả nước lên 3.165 Chi hội, với trên 72.673 hội viên; thành lập mới 13.754 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Tổ hội Nông dân nghề nghiệp cả nước lên 26.419 Tổ hội, với 381.758 hội viên. Chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở Hội và chi Hội được nâng lên, số cơ sở Hội khá và vững mạnh vượt 14,48% so với chỉ tiêu Đại hội VII và không có cơ sở Hội yếu kém.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn; hằng năm bình quân có trên 6,2 triệu hộ đăng ký (đạt 104,04% so với chỉ tiêu Đại Hội VII), trong đó có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt 6,74% so với chỉ tiêu Đại Hội. 

Trong 05 năm qua, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 815.000 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 6.720 tỷ đồng; trên 108.000 hộ nông dân thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu; đóng góp xây dựng hàng nghìn căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mái ấm nông dân và giúp cho trên 1,2 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất; đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các quỹ ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 1.761,2 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 11,5%, vượt chỉ tiêu Đại hội VII; nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn hệ thống Hội đạt 4.827 tỷ đồng. Tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội qua Hội Nông dân Việt Nam đạt 90.370 tỷ đồng (tính đến tháng 6/2023); của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 79.702 tỷ đồng. Đào tạo nghề cho hội viên, nông dân gắn với giải quyết, giới thiệu việc làm cho nông dân được các cấp Hội chú trọng với nhiều mô hình và hình thức đào tạo phù hợp, bình quân hằng năm các cấp Hội trực tiếp, phối hợp đào tạo nghề cho trên 110 nghìn nông dân, trên 80% có việc làm, thu nhập ổn định; tạo việc làm tại chỗ cho hàng triệu lao động,...

Với những kết quả tích cực đạt được trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã được tặng thưởng 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Độc lập hạng Ba, 51 Huân chương Lao động các hạng; Chính phủ tặng 07 Cờ thi đua cho các tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng 94 Bằng khen cho tập thể, cá nhân. Ban Chấp hành Trung ương Hội tặng 60 Cờ thi đua cho các tập thể, 6.964 Bằng khen, 15.719 Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho các tập thể và cá nhân. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xét tặng hàng nghìn Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân các cấp ở địa phương.

Nguyễn Hạnh
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).