Đảng bộ huyện Văn Chấn - Yên Bái: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Sự kiện
08:31 PM 10/04/2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức đồng lòng khắc phục mọi khó khăn vươn lên đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đây được coi là đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh văn chấn hôm nay.

Huyện Văn Chấn nằm ở phía Tây của tỉnh Yên Bái; có tổng diện tích tự nhiên là 120.737, 2ha với cộng đồng 18 dân tộc anh em. Huyện có 24 đơn vị hành chính (21 xã, 3 thị trấn với 213 thôn bản, tổ dân phố). Đảng bộ huyện hiện có 53 tổ chức cơ sở Đảng (35 Đảng bộ, 18 chi bộ) với 334 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 7.289 đảng viên (tính đến tháng 3/2020). Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức đồng lòng khắc phục mọi khó khăn vươn lên đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đây được coi là đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra nền kinh tế của huyện được giữ vững và ngày càng phát triển, điều đó được thể hiện rõ: Trồng rừng mới đạt 4.000 ha (trồng quế 1.049/805 ha vượt 30% kế hoạch); thu ngân sách đạt 288,5/229 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch; giao thông nông thôn bê tông hóa 74,8/38 km tăng 96% kế hoạch; thành lập mới 10 hợp tác xã, 315 tổ hợp tác vượt 25% kế hoạch; trong nhiệm kỳ có thêm 19 trường đạt chuẩn Quốc gia, lũy kế đạt trường 31; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 39,5% năm 2015 xuống 10,7% vào cuối nhiệm kỳ (bình quân giảm 6%/năm vượt xa Nghị quyết Đại hội); du lịch có bước phát triển khá, thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, số lượng khách du lịch đến huyện đạt trên 90.655 lượt vượt 24% kế hoạch, doanh thu đạt 53,3 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới: Có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 8 xã so với mục tiêu Đại hội; Xã Sơn Thịnh được công nhận là thị trấn Sơn Thịnh.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế ở Văn Chấn cho thu nhập cao.

Đặc biệt để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp cơ sở đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp: 24 xã, thị trấn, 08 cơ quan đã đăng ký 59 công trình. Riêng khối xã, thị trấn: 51 công trình, tổng trị giá: 11 tỷ 510 triệu đồng (trong đó 36 công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, trị giá 10,4 tỷ đồng; 15 công trình chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, đường điện thắp sáng, trị giá 1,1 tỷ đồng). Đảng bộ huyện lựa chọn công trình xây dựng Trường THCS Đồng Khê đạt chuẩn quốc gia.

Không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao và y tế cũng đạt được những kết quả đáng mừng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành tựu nổi bật nhất trong lĩnh vực văn hóa - xã hội phải kể đến công tác giáo dục và đào tạo. Đến nay đã hoàn thành Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao đã sắp xếp, giảm được 11 trường, 81 điểm trường (trước khi sắp xếp có 90 trường, 153 điểm trường; sau khi sắp xếp còn 79 trường, 73 điểm trường);  đầu tư trên 350 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường, đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt 94,2% (tăng 11,9% so với đầu nhiệm kỳ). 

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt, trong nhiệm kỳ có 19 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở 100% xã, thị trấn; 100% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 79,6%; tỷ lệ hoàn thành cấp học tiểu học đạt 96,5%, trung học cơ sở đạt 96,7%, trung học phổ thông đạt 91% (Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó cấp trung học cơ sở vượt 3,2%). 

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội thì công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng  thường xuyên được quan tâm. Về việc chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến: Đối với cấp huyện: 23 mô hình tập thể, 19 gương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp cơ sở: Đã lựa chọn, xây 286 mô hình tập thể và 218 gương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nông thôn mới ở Văn Chấn.

Trong chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện gồm 03 nhóm nhiệm vụ chính: Tổ chức học tập, thảo luận, tuyên truyền thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 01 nội dung đột phá chiến lược (đó là: Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở về đạo đức, lối sống, trách nhiệm vụ chính trị được giao và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020) và 08 nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (trong đó, nhấn mạnh việc: Tổ chức xây dựng, ký cam kết về việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2020; tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện và các địa phương, truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái cho thế hệ trẻ; thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo yêu cầu kế hoạch).

Có được kết quả trên là nhờ các cấp ủy Đảng trong toàn thể Đảng bộ huyện thường xuyên quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương. Luôn đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Với những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ là động lực to lớn, là nền tảng vững chắc để huyện bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nhiều thắng lợi mới trên tất cả các lĩnh vực.

Đào Phương - Nguyễn Kế Nghiệp
 

Đào Phương - Nguyễn Kế Nghiệp
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.