Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Hoàng Mai: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Địa phương
03:14 PM 17/12/2022

Sáng 17/12, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho khoảng 600 Đảng viên các chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Hoàng Mai: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Tuyết Hương, Quận ủy viên, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàng Mai phát biểu khai mạc Hội Nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Lê Tuyết Hương, Quận ủy viên, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàng Mai cho biết: "hội nghị là dịp để các cán bộ, đảng viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô".

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Hoàng Mai: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII - Ảnh 2.

Các Đảng viên trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị Đồng chí Đào Tiến Dũng, Báo cáo viên TW, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chia sẻ các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể là 3 nghị quyết và 1 kết luận: Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 9-11-2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17-11-2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 17-11-2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TƯ ngày 17-11-2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Hoàng Mai: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII - Ảnh 3.

Đồng chí Đào Tiến Dũng, Báo cáo viên TW, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chia sẻ các thông tin tại Hội nghị

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả./.

Châu Nguyên
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.