Đảng ủy BĐBP tỉnh Cà Mau sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị

Địa phương
09:32 AM 10/08/2023

Chiều 9/8, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (2018 - 2023).

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ, Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong cụ thể hóa thực hiện các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết sát với tình hình thực tế địa bàn, đơn vị.

Các địa biểu tham dự Hội nghị.

Các địa biểu tham dự Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ thực hiện nghiêm túc, toàn diện, thiết thực, hiệu quả; tích cực triển khai đồng bộ và kết hợp chặt chẽ các biện pháp công tác Biên phòng; chủ động phối hợp với các lực lượng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, giữ vững ANCT - TTATXH trên KVBG biển của tỉnh. Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển KT-XH; củng cố QP-AN ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh BGQG trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Kết luận số 68-KL/TW ngày 05/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương; Quy định tạm thời số 09-QĐ/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm ven biển; Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 08/10/2018 của Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở KVBG biển, theo đó, đơn vị đã cử 20 đồng chí tham gia cấp ủy địa phương; 15 đồng chí tham gia đại biểu HĐND các cấp; 46 đồng chí tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, khóm ven biển; 137 đồng chí phụ trách 603 hộ gia đình khu vực biên giới của tỉnh.

Các đơn vị trong BĐBP tỉnh luôn phát huy hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng trong bảo vệ biên giới biển, đảo của tỉnh.

Các đơn vị trong BĐBP tỉnh luôn phát huy hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng trong bảo vệ biên giới biển, đảo của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đại tá Phạm Minh Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau khẳng định, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, các kế hoạch có liên quan sát với đặc điểm, tình hình thực tế từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có tổ chức biên chế, trang bị, phương pháp hoạt động phù hợp, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của tỉnh; duy trì ANCT, TTATXH ở KVBG biển trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Minh Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau phát biểu kết luận hội nghị.

Đại tá Phạm Minh Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau phát biểu kết luận hội nghị.

Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau cho rằng, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh cần quán triệt sâu sắc các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng tại địa bàn vững chắc; phát huy đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Văn Dương - Hoàng Tá
Ý kiến của bạn