Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang: Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023

Địa phương
01:55 PM 08/12/2023

Vừa qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt sâu rộng, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch, Hướng dân của trên, địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng. Cấp ủy cơ quan, đơn vị và đội ngũ chính trị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, toàn diện các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng được kiện toàn vững mạnh; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tiến hành có hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Về nội dung thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/03/1959 - 03/03/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989 - 03/03/2024), Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu toàn thể các bộ, chiến sĩ trong đơn vị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt: việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những chiến công oanh liệt của Quân đội, Bộ đội Biên phòng, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, chủ động, nhạy bén trong dự báo, nắm chắc tình hình, đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp xử lý có hiệu quả tình hình nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng. Sâu sát cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, đảm bảo cho lãnh đạo, chỉ huy luôn nắm chắc tình hình và quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua chào mừng 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua chào mừng 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác đối ngoại Biên phòng, kiểm soát chặt chẽ xuất, nhập cảnh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới. Tích cực, chủ động tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng phòng, chống, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh trên khu vực biên giới, cửa khẩu. Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời phát hiện giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; đoàn kết tốt với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng trên khu vực biên giới. 

Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy gắn với thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng nét đẹp văn hóa quân sự chính quy, kỷ luật, tận tụy, chuyên nghiệp; xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã trao 2 Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho tập thể cán bộ, chiến sĩ và Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua: "Quân đội chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau". Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể về thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển năm 2023 và trao Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân trong đấu tranh phá chuyên án mua bán người mang bí số A823p.

Văn Dương - Tiến Vinh
Ý kiến của bạn