Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 14 đảng viên

Địa phương
04:16 PM 28/08/2023

Ngày 28/8, Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí là đảng viên đã nghỉ chờ hưu và đang công tác trong lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Sau khi trao, gắn Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ, Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy gửi lời chúc mừng, sức khỏe, hạnh phúc đến các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy gắn Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy gắn Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho rằng, kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP tỉnh Kiên Giang luôn là lực lượng vũ trang Cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. Sự đóng góp của toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Kiên Giang vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là rất đáng tự hào và đáng được tôn vinh. 

Hôm nay, các đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, chính là phần thưởng cao quý, sự quan tâm của Đảng, của tổ chức, của đơn vị đối với công lao mà các đồng chí đã đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh chung của dân tộc. Đó còn là vinh dự của gia đình, đồng chí, đồng đội và của cả Đảng bộ BĐBP tỉnh.

Đại tá Huỳnh Văn Đông tin rằng, các đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng lần này và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng của người đảng viên. Có lập trường quan điểm vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu thủ đoạn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. 

Tích cực tham gia công tác quần chúng, vận động nhân dân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu gương trong mọi hoạt động để mọi người và thế hệ trẻ noi theo. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Cùng với Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Văn Dương - Tiến Vinh
Ý kiến của bạn
Ngành đóng tàu Việt nỗ lực ghi dấu trên bản đồ thế giới Ngành đóng tàu Việt nỗ lực ghi dấu trên bản đồ thế giới

Với sự hỗ trợ của nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững, cùng chuỗi công nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ phát triển, ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đang có tăng trưởng tăng nhanh và nỗ lực ghi dấu trên bản đồ của thế giới.